Solidarni w Biznesie "DELFIN"

 
Nasze działania w 2019 - życzenia inaczej
Chodź na bieg czasu nie mamy wpływu, to 2019 rok powinien być dla nas dalej wyzwaniem i budowaniem wspólnej integracji organizacyjno-handlowej. Z naszej strony w tym „nowym” roku pragniemy nadal zajmować się sprawami Niezależnych Właścicieli stacji paliw. Będziemy monitować wszelkie poczynania rządowe i urzędów państwowych dotyczące naszej działalności. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że gro zmian dotyczące naszej branży już wprowadzono ale nadal musimy być czujni, czeka nas na pewno wprowadzenie zmian w kasach fiskalnych, miały one wejść w zeszłym roku, może wejdą z połową tego roku. Bardziej szczegółowe przepisy dotyczące naszej branże wydaje się, że nie będą na razie wprowadzane. Liczymy gorąco, że przez ten cały 2019 rok uda nam się rozwiązać wszelkie problemy związane z prowadzeniem stacji paliw, i że uda nam się reprezentować Was na wszelkich wydarzeniach, konferencjach branżowych, które będą odbywały się w tym roku. Pokłosiem zeszłego roku mamy podpisane umowy handlowe z firmami biorącymi udział w naszych tradycyjnych programowych spotkaniach. Wielu z kolegów będących na naszych konferencjach poznało już przedstawicieli handlowych firm, z którymi nawiązaliśmy współpracę, tym którym nie udawało się nas odwiedzać, przekażemy ustalone warunki. Już teraz chcemy Was zachęcić do współpracy w zakresie zakupu chemii przemysłowej, kas fiskalnych, napoi energetycznych, akcesoriów samochodowych, artykułów spożywczych itp.. Jak widzicie zakres naszych możliwości jest praktycznie nieograniczony. Tylko od Waszej woli zależy czerpanie korzyści ze wspólnego kotła grupy zakupowej. Życzeń nigdy za wiele, pragniemy Wam dostarczyć maksymalnie tyle rozwiązań, żeby prowadzenie Waszej działalności stało się w końcu przyjemnością, sprawiało Wam satysfakcję i żebyście byli dumni z tego, że jesteście Niezależnymi Właścicielami stacji paliw.
 
****************************************************************************************************************

Niezależność w skali możliwości

Od połowy 2017 do chwili obecnej dalej wdrażana jest, zapoczątkowana w latach ubiegłych, metoda organizacyjna Grupy Delfin, która stworzyła nieograniczone możliwości gospodarczo-handlowe. Inspiracją do przeobrażeń nadal jest niezależność rozumiana w dwojaki sposób. Z jednej strony jest to swobodne działanie partnerów grupy w grupie. Z drugiej zaś, jest to brak ponoszenia odpowiedzialności za poczynania partnera grupy, bądź grupy partnerów bez względu na jej charakter. Na tej bazie prowadzimy różne platformy współpracy. Pod względem rodzajów działalności nie ma tu ograniczeń. Zamysłem było i jest stworzenie takiej struktury, że dany podmiot może wiązać się chwilowo, bądź na stałe z kilkoma podmiotami, tworząc tyle powiązań gospodarczych ile nawiązał kontaktów handlowych. W obszarze grupy może powstać wiele zbiorów, jednorodnych powiązań. Kierunki działania inicjuje ASwB. Stąd właśnie bierze się jednolity nurt oparty na indywidualnym potencjale możliwości. [...]
 
Czytaj dalej...: http://www.news.solidarniwbiznesie.pl/niezaleznosc-w-skali-mozliwosci/

Nowe oznaczenia – Nie będzie już ON, Pb 98 i 95?

Od 12 października 2018 roku Unia Europejska wprowadza nowy sposób oznakowania paliw. Dzięki nim kierowcy mają uniknąć pomyłek polegających na zatankowaniu niewłaściwego paliwa.

Fot. http://www.fuel-identifiers.eu
 
Dokładny opis oznaczeń: http://www.news.solidarniwbiznesie.pl/nowe-oznaczenia-nie-bedzie-juz-on-pb-98-i-95/

Prezydent podpisał ustawę o GPS w beczkach

Obowiązek dostarczania danych geolokalizacyjnych nakłada się zgodnie z ustawą na podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Jednakże w ocenie projektodawcy jest to w pełni uzasadnione i proporcjonalne, a wybór przyjętego rozwiązania ma w założeniu nie zwiększać bieżących kosztów funkcjonowania przewoźników. Ustawodawca wskazuje, że większość firm transportowych posiada już środki transportu wyposażone w urządzenia dostarczające im wiele danych, w tym te będące przedmiotem projektowanej ustawy. W tym celu, przyjęto, że środek transportu winien być wyposażony przez przewoźnika w lokalizator. Jednakże przewoźnik może skorzystać z własnych rozwiązań (własnych urządzeń GPS), o ile je posiada, co w dobie dostępności tej usługi jest zjawiskiem powszechnym. [...]
 
Czytaj dalej... http://www.news.solidarniwbiznesie.pl/prezydent-podpisal-ustawe-o-gps-w-beczkach/

Zamawianie paliwa szyte na miarę

Nie ustaliśmy w negocjacjach z dostawcą paliw. Po płynących informacjach z rynku, od Was - podjęliśmy próbę dopasowywania sposobu zamawiania do każdego klienta.

 

Koniecznie dowiedz się więcej tutaj: 

http://www.news.solidarniwbiznesie.pl/zamawianie-paliwa-szyte-na-miare/

Może z tego byłaby kasa?!

 
Kochani! Co myślicie na temat współpracy pod postacią warsztatów samochodowych, obejmujących swoją działalnością pełną obsługę? Warsztaty te mogłyby być usytuowane na naszych stacjach, obejmując swą formą działania w charakterze sieci. Z Waszej strony powinniście określić czy macie takie możliwości jak np: posiadacie pomieszczenia przypominające warsztatowe bądź pomieszczenia magazynowe bądź pomieszczenia warsztatowe, które można by przystosować lub wykorzystywać pod usługi serwisu samochodowego. Rozważyć też trzeba istniejące obiekty na Waszych obiektach, które mogłoby być włączone do wspomnianej wyżej sieci. Zapytanie nasze wynika ze zgłoszonej do nas prośby, która do nas wpłynęła w wyżej wymienionym temacie. 
 
Prośba jest o potraktowanie powyższego zagadnienia dość poważnie, liczymy na Waszą opinię i określenie możliwości. Kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Mnisterstwo Finansów - SPLIT

 
Od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów nakłada na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). Dzienniku Ustaw.
W dniu 1 lipca 2018 wszyscy przedsiębiorcy prowadzący rachunki firmowe  w swoich Bankach  będą mogli skorzystać z nowego typu przelewu, który pojawi się w bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej ich banku.
Mechanizm Podzielonej Płatności jest rodzajem przelewu, w którym kupujący oprócz kwoty brutto podaje zawartą w nim kwotę VAT wskazaną na fakturze. Kwota netto ma trafić na rachunek bieżący kontrahenta, a kwota VAT na dedykowany rachunek VAT sprzedawcy.
Dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek firmowy, w banku automatycznie i bez dodatkowych opłat powinien być otworzony specjalny rachunek o nazwie ”Twój bank konto VAT”.
Od 1 lipca 2018 r nie będzie możliwości korzystania z rachunków firmowych bez posiadania rachunku VAT w danym banku.
 
Czytaj dalej...
http://www.news.solidarniwbiznesie.pl/split/
Wdrożenie nowych regulacji prawnych dla rynku paliw nie odbyło się bez buli.
 
 
Wdrożenie nowych regulacji prawnych dla rynku paliw nie odbyło się bez buli. Początki były trudne, zarówno dla urzędników jak i przedsiębiorców. Przy pakiecie transportowym, szczególnych wariantów przewożenia, dostarczania i odbioru paliwa jest bardzo wiele. Za wariantami SENT niestety też nie nadążali i nie nadążają urzędnicy. W razie wątpliwości, celnik przyjmuje swoją wersję często nakładając przy tym, karę a potem niech się przedsiębiorca odwołuje . Są to praktycznie przypadki gdzie koszty odwołania  przewyższają nałożoną karę i w konsekwencji zostaje ona zapłacona z poczuciem niesprawiedliwości .W wielu sytuacjach nie było to ewidentne naruszenie prawa lecz inna interpretacja sposobu przewozu, która nie była taka sama jak urzędnika. Były przepadki, że celnik wchodził na cysternę naruszając  BHP i stawiając w trudnej sytuacji przewoźnika. Przy nieprawidłowościach podczas czynności, przedsiębiorca praktycznie nie może odmówić kontroli. W krytycznych warunkach „beczka” może być odstawiona „na bok”. Pojedyncze próby skarg skończyły się brakiem reakcji. Jeśli chodzi o działanie systemu PUESC to w początkowym okresie często się zawieszał. Obecnie się ustabilizowało i chodzi praktycznie normalnie.
Odnośnie pakietu paliwowego, to to właścicieli stacji paliw zirytowała konieczność występowania do URE o wydanie ponownie koncesji . Zmiana definicji paliw zakończyła się żądaniem kompletu dokumentów jakby występowano po raz pierwszy.  Do tej pory jeszcze sporo osób nie otrzymało koncesji po nowemu.  Z pakietu energetycznego, składanie informacji o posiadanej infrastrukturze, czy środkach transportu, czy też o wytwarzanych paliwach itp. nie stanowiło większego kłopotu. Stacyjnicy potraktowali to za normalność.
Inne jest podejście właścicieli stacji  nowelizacji o UDT odnośnie VRSII. Narzucono tu na nich kolejne obciążenie finansowe za każdy pomiar dokonany na wężu dystrybutora .Powstaje pytanie ile takich opłat stacyjnicy są w stanie jeszcze udźwignąć  ( 100zł/wąż). Podobnie wymiana kas fiskalnych . Tu ma podlegać zawrotowi koszt ale nie więcej jak 700zł.
Niepokój budzą nowe przepisy RODO. Mały przedsiębiorca bez zaplecza prawnego nie jest w stanie sam z nimi sobie poradzić . I znów dochodzą nowe koszty. Wiele zapisów odnosi się do podjęcia działań według uznania przedsiębiorcy ale z drugiej strony mogą być  też uznaniowe kontrole. Tu jest teraz najwięcej niejasności i wątpliwości a kary jakie czyhają są wręcz horrendalne.  
Wypełnianie wszystkich nowych uwarunkowań prawnych już mocno czasowo absorbuje małego przedsiębiorcę a będzie jeszcze bardziej. Wprowadzone akty wpłynęły na wzrost  kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i wydaje się że to nie koniec.
Na koniec coś pozytywnego. Właściciele stacji paliw wyrażają zadowolenie z drastycznie ograniczonego dzikiego importu. Generalnie uważają za słuszne wprowadzenie pakietów : paliwowego, energetycznego i transportowego.
Marek Pietrzak
 
****************************************************************************************************************
 
 
 
 
Kasa fiskalna on-line na stacji paliw
 
 
 
 
 
 
 
Z początkiem 2018 roku ma funkcjonować Centralne Repozytorium Kas. Główną jego funkcją ma być gromadzenie danych przesyłanych automatycznie z nowych kas fiskalnych  przez Internet. Nowe kasy fiskalne będą co kilka godzin wysyłać automatycznie  odpowiednie informacje do CRK. W ten sposób CRK ma nadzorować i kontrolować prawidłowość transakcji występujących pomiędzy podatnikami. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zapewnić stałe łącze dla ciągłej komunikacji kasy fiskalnej z CRK.
 
 
 
19 grudnia 2017 pojawiła się kolejna wersja Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy.                                                                                                                       CZEKAMY !!!
 
 
 
Np: Branże takie jak: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych, będą musiały wymienić stare kasy na nowe on-line do dnia             31 grudnia 2018 r.,
 
 
 
 
 
 
 
WEJDZIE NA PEWNO, Kiedy ? Pyknę
 
 
 
****************************************************************************************************************
Projekt nowelizacji SENT
 
 
 
Mamy projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, uzupełniający system SENT o drugi komponent GPS, czyli dane geolokalizacyjne. Rada Ministrów go przyjęła i teraz trafi do Sejmu. RM uważa, że  dane z rejestru dodatkowo powinny być uzupełniane o wskazania GPS. Pozwoli to niby stworzyć rzeczywisty obraz przemieszczania towarów. Dane zawarte w rejestrze będą porównywane z danymi uzyskiwanymi z lokalizatora czyli trasa przewozu ze zgłoszeniem. 
 
Przewoźnik będzie zobowiązany do wyposażenia środka transportu w lokalizator, zaś obowiązkiem kierującego będzie włączenie lokalizatora w momencie rozpoczęcia przewozu i wyłączenie w chwili zakończenia przewozu w ostatnim miejscu rozładunku. 

RM przewidziała też kary pieniężne za brak wyposażenia środka w lokalizator - 10 tys. zł dla przewoźnika i od 5 do 7,5 tys. zł dla kierującego. 
****************************************************************************************************************
 
Jeszcze jedno kontrolowanie
 
W czwartek sejm uchwalił nowelizację ustawy o dozorze technicznym. Zgodnie z jej zapisami, sprawność urządzeń służących do odzyskiwania oparów na stacjach  paliw będzie kontrolowana przez Urząd Dozoru Technicznego. Co smutniejsze, proponuje się przy tym opłatę w wysokości  100 zł za wykonanie pomiaru odzyskiwania oparów na jednym wężu dystrybutora.
Przypomnijmy, że stacje paliw muszą być wyposażone w urządzenia o co najmniej 85 % sprawności odzyskiwania oparów.
Nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne dot. paliw
 
ciekłych do realizacji od lipca i sierpnia
 

 
W kwietniu i w maju br. minister energii wydał trzy rozporządzenia regulujące rynek paliw ciekłych, przewidziane w ustawie Prawo energetyczne (wg art. 4ba ust. 6, art. 43d ust. 2 i art. 43e ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne):
 
Rozporządzenie z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (Dz. U. poz. 945).
 
Rozporządzenie z 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (Dz. U. poz. 1011).
 
Rozporządzenie z 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (Dz. U. poz. 1043).
 
Wejście w życie ww. rozporządzeń skutkuje powstaniem obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, zgodnie z przepisami przejściowymi art. 29 i art. 31 ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1165 z późn. zm.). Urząd zwraca uwagę przedsiębiorców na terminy wskazane w tych aktach wykonawczych - 7 i 14 lipca oraz 20 sierpnia br.
 
Pozdrawiam serdecznie,
Marek Pietrzak 605 850 055
 
****************************************************************************************************************
Wnioski z pakietu energetycznego i rozporządzenia które wystartowało.
 
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności wchodzi w życie 7 czerwca 2017 roku.
Art. 31 pakietu energetycznego mówi  „ Przedsiębiorstwa energetyczne, którym przed wejściem w życie ustawy udzielono koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–4, w zakresie, w jakim dotyczą paliw ciekłych, zgłaszają do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pierwszą informację o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych w oparciu  o informację, o której mowa w art. 43e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 43e ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1”
Termin jednego miesiąca na złożenie powyższej jako pierwszej informacji dotyczy także przedsiębiorstwa energetyczne, które uzyskały koncesje, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–4, w zakresie,  w jakim dotyczą paliw ciekłych, po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, a przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 43e ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.
Stąd, w terminie do 7 lipca 2017 roku wszystkie przedsiębiorstwa posiadające wszystkie rodzaje koncesji dotyczących paliw ciekłych powinny zgłosić do Prezesa URE informację o całej eksploatowanej lub wyłączonej z eksploatacji infrastruktury paliw ciekłych, według załączonego wzoru sprawozdania.
Każda kolejna nowa infrastruktura paliw ciekłych włączona do eksploatacji po dokonaniu tego pierwszego zgłoszenia całości infrastruktury lub wyłączona trwale z eksploatacji po tym terminie  powinna być zgłoszona przez koncesjonariusza oraz podmioty przywożące  do URE w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń pod rygorem kary finansowej w wysokości 10 tys. PLN za nie dokonanie zgłoszenia każdej z rodzajów infrastruktury paliw ciekłych.
 
Pozdrawiam serdecznie,
Marek Pietrzak 605 850 055
 
****************************************************************************************************************
Dzień dobry
Minął prawie miesiąc od dnia kiedy zaczął działać SENT. Robię małe sumowanie z naszymi uwagami i wątpliwościami.
Pismo kierowane jest do Ministerstw: Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Energetyki, Głównego Urzędu Celnego, URE, Krajowej Administracji Skarbowej. Pyknijcie jak sobie radzicie, co przysparza kłopotów, czego nie wiecie, co chcielibyście wiedzieć, Ważne czy mieliście już kontrolę, Jak przebiegła? Chcę aby został stworzony katalog zachowań
 
W następnym etapie będziemy kojarzyć tych którzy sobie radzą w praktyce z tymi co mają kłopoty.
 
Pozdrawiam serdecznie,
Marek Pietrzak 605 850 055
 
****************************************************************************************************************
Rejestracja dla potrzeb SENT (Pakietu Przewozowego)
 
W dniu 3 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Większość przepisów ustawy SENT wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, a więc w dniu 18 kwietnia 2017 r. (w tym zasady kontroli, nakładania zamknięć urzędowych oraz zatrzymywania pojazdów lub towarów), a jedynie regulacje dotyczące kar pieniężnych wejdą w życie od 1 maja 2017 r.
Pełny teks ustawy dostępny jest pod linkiem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1
 
Obowiązek i rodzaj rejestracji dla potrzeb SENT
Dla dokonywania czynności związanych ze zgłoszeniami w systemie SENT konieczna jest elektroniczna rejestracja poprzez platformę PUESC (www.puesc.gov.pl) przy czym:
§ podmioty wysyłające powinny uzyskać tzw. zaawansowany poziom dostępu, wymagający:
— skorzystania z jednej z kwalifikowanych form komunikacji elektronicznej, tj. uprzedniego posiadania rejestracji w bazie PDR, posiadania tzw. elektronicznego odcisku palca na potrzeby systemu EMCS lub wcześniejszego uzyskania numeru IDSISC); albo 
— złożenia za pośrednictwem platformy PUESC elektronicznego wniosku o rejestrację, a następnie udania się do urzędu celno-skarbowego w celu weryfikacji tożsamości rejestrowanej osoby.
Rejestracja podmiotu (osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) wymaga w pierwszej kolejności przeprowadzenia rejestracji z zaawansowanym poziomem dostępu osoby fizycznej, która będzie działała w imieniu danego podmiotu, a następnie dopiero rejestracji takiego podmiotu (w oparciu o posiadane upoważnienie) oraz rejestracji reprezentacji tego podmiotu przez daną osobę fizyczną posiadającą zaawansowany poziom dostępu.
§ przewoźnicy i podmioty odbierające mogą dokonywać uzupełnień zgłoszeń dokonywanych przez podmioty wysyłające w oparciu o tzw. podstawowy poziom dostępu do usług PUESC, który nie wymaga stawiennictwa w urzędzie celno-skarbowym.
Podstawowy poziom dostępu do usług PUESC uzyskuje się już z momentem założenia konta na tej platformie.
Jeżeli jednak podmiotem odbierającym albo przewoźnikiem ma być osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (a nie osoba fizyczna), wówczas rejestracja takiego podmiotu wymaga uprzedniego uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu przez osobę zamierzającą dokonać rejestracji takiego podmiotu.
 
Szczegółowe zasady rejestracji na platformie PUESC na potrzeby systemu SENT znajdują się pod poniższymi linkami:
https://test.puesc.gov.pl/web/puesc/eklient
https://puesc.gov.pl/documents/10180/20978/eKlient+-+Instrukcja+v.2.0.pdf/9691d2b3-edc7-4d2e-9ae2-e1dabc4bcbd5
 
Pozdrawiam serdecznie,
Marek Pietrzak 605 850 055
Systemem rejestracji i monitorowania
Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2017 r.
 
Systemem rejestracji i monitorowania objęte zostaną m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.
W projekcie ustawy wskazano podmioty zwolnione z obowiązków wynikających z ustawy, ze względu na zadania jakie wykonują i umowy międzynarodowe. Będą to np. polskie siły zbrojne i siły zbrojne państw NATO oraz siły zbrojne uczestniczące w Partnerstwie dla Pokoju.
 
Monitorowanie przewozu towarów umożliwi rejestr zgłoszeń, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze będą gromadzone dane: zawarte w zgłoszeniach, uzupełnieniach zgłoszeń i ich aktualizacjach oraz dotyczące przeprowadzonych kontroli przewozu towarów.
W projekcie ustawy szczegółowo określono obowiązki podmiotów uczestniczących w przewozie towarów – podmiotu wysyłającego i odbierającego towar oraz przewoźnika. 
 
Na przykład wskazano, że podmiot wysyłający towar będzie musiał przesłać do rejestru – przed rozpoczęciem przewozu – zgłoszenie przewozu, a następnie uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia. Podmiot wysyłający, uzyskany numer referencyjny będzie musiał przekazać przewoźnikowi i podmiotowi odbierającemu.
 
Ponadto, przewoźnik korzystając z komputera, będzie musiał zgłosić do systemu: swoje dane (imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby) oraz swój NIP (albo numer za pomocą którego jest identyfikowany na potrzeby poboru VAT), numer rejestracyjny środka transportu, datę faktycznego rozpoczęcia przewozu, planowaną datę jego zakończenia, numer zezwolenia, zaświadczenia albo licencji (jeśli są wymagane), dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce zakończenia przewozu, a także numer dokumentu przewozowego.
 
Numer referencyjny (unikatowy identyfikator nadawany dla zgłoszenia) będzie istotnym elementem systemu monitorowania drogowego przewozu towarów:  przewoźnika zobowiązano – przed rozpoczęciem przewozu – do przekazania kierującemu numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących.  Kierujący w momencie rozpoczęcia przewozu ma posiadać numer referencyjny lub dokumenty go zastępujące – jeśli ich nie otrzyma musi odmówić przewozu towaru. Numer referencyjny będzie ważny 10 dni od dnia jego nadania. Będzie można go przekazywać sms-em, e-mailem lub w formie wydruku. W przypadku kontroli numer referencyjny posłuży do identyfikacji przewozu w rejestrze.
Projekt ustawy na podmioty: wysyłający i odbierający ładunek oraz przewoźnika nakłada obowiązek aktualizowania danych zawartych w zgłoszeniu, w takim zakresie w jakim byli oni zobowiązani do ich podawania. Przesyłanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszenia będzie następować za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
 
 Zgodnie z projektem ustawy, dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze i ich przetwarzania w celu kontroli przewozu będą mieli: funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej,  Policji  i Straży Granicznej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Dodatkowo, szef Krajowej Administracji Skarbowej – na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego – będzie udostępniał dane z rejestru, jeżeli będą one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.
 
Kontrola przewozu towarów ma polegać na sprawdzeniu przestrzegania obowiązków: dokonywania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia; zgodności danych zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym; posiadania numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących. Zasadniczo kontrolę przewozu towarów będą przeprowadzać funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a także – przy wykonywaniu swoich zadań – funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.
 
Ponadto, jeżeli w trakcie kontroli przewozu zostanie stwierdzone, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu w zgłoszeniu albo przewóz towarów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem – na środek transportu lub towar mogą zostać nałożone zamknięcia urzędowe. W przypadku stwierdzenia przez kontrolującego konieczności pobrania próbki lub nałożenia zamknięć urzędowych będzie mógł on wezwać do dokonania tych czynności funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej. Wskazano też, że jeżeli w trakcie kontroli przewozu towarów zostanie ujawnione niedokonanie zgłoszenia albo nie zostanie przedstawiony przez kierującego numer referencyjny lub dokumenty go zastępujące – to środek transportu lub towar może zostać zatrzymany.
 
Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy przewidziano kary pieniężne. Mają one charakter dyscyplinujący i prewencyjny.
Na przykład, jeśli podmiot wysyłający nie dokona zgłoszenia, będzie można na niego nałożyć karę pieniężną w wysokości 46 proc. wartości netto przewożonego towaru, podlegającego obowiązkowi zgłoszenia – nie mniej niż 20 000 zł. Ponadto, gdy przewoźnik nie dokona zgłoszenia przewozu towaru lub jeśli zostanie stwierdzone, że towar nie odpowiada danym podanym w zgłoszeniu – na przewoźnika (wykonującego przewóz w tranzycie) zostanie nałożona kara pieniężna 20 000 zł. Jeśli przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia o dane wymagane w systemie, zostanie ukarany karą pieniężną 5000 zł. Z kolei w przypadku stwierdzenia rozpoczęcia przewozu towaru bez numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących, na kierującego zostanie nałożona grzywna w wysokości od 5000 do 7500 zł.
 
Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2017 r.
Co z kolejnymi rozporządzeniami 
 
Obecnie od 20.01.2017 na etapie konsultacji społecznych są dotyczące branżę  rozporządzenia ME Są konkretne wzory do wypełniania, które omówimy dokładnie na najbliższym spotkaniu. Co kogo dotyczy. Informacje na bieżąco w dalszych notatkach.
1. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności
2. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu
3. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych
 
Pozdrawiam serdecznie,
Marek Pietrzak
 
****************************************************************************************************************
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r.
Poz. 2039
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących
 Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uzyskania koncesji wymaga wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, paliwami ciekłymi oznaczonymi następującymi kodami CN:
1) półprodukty rafineryjne: 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
2) gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00, z wyłączeniem mieszanin propanu-butanu uzyskiwa-nych w procesach uzdatniania płynów złożowych;
3) benzyny pirolityczne: 2710 12 11, 2710 12 15;
4) benzyny silnikowe: 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00;
5) benzyny lotnicze: 2710 12 31;
6) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: 2710 12 70;
7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21;
8) oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;
9) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
10) ciężkie oleje opałowe: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90;
11) biopaliwa płynne (ciekłe):
a) 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych,
b) inne niż wymienione w lit. a biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN, z wyłączeniem biopaliw płyn-nych stanowiących dodatki do paliw ciekłych.
1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-strów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 266, 831, 925, 1052, 1165, 1823, 1948 i 1986.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2039
§ 2. Wpisu do rejestru podmiotów przywożących wymaga przywóz paliw ciekłych oznaczonych następującymi ko-dami CN:
1) półprodukty rafineryjne: 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
2) gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13 , 2711 14 00, 2711 19 00, 2901 10 00;
3) benzyny pirolityczne: 2710 12 11, 2710 12 15;
4) benzyny silnikowe: 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00;
5) benzyny lotnicze: 2710 12 31;
6) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: 2710 12 70;
7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21;
8) inne nafty: 2710 19 25, 2710 19 29;
9) oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;
10) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
11) ciężkie oleje opałowe: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90, 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99;
12) benzyny lakowe i przemysłowe: 2710 12 21, 2710 12 25;
13) biopaliwa płynne (ciekłe):
a) 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych,
b) inne niż wymienione w lit. a biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN, z wyłączeniem biopaliw płyn-nych stanowiących dodatki do paliw ciekłych;
14) smary: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Energii: K. Tchórzewski
KONSULTACJE SPOŁECZNE SIĘ KOŃCZĄ
PRZEKAZUJEMY INFORMACJE O KONFERENCJI W ME

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że konferencja uzgadniająca projekt rozporządzenia Ministra Energii

w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących dla partnerów społecznych odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w Budynku Głównym Plac Trzech Krzyży 3/5 sala C
ważne: z uwagi na remont wejście do budynku od strony ul. Wspólna
Bardzo proszę o przekazanie do końca dnia dzisiejszego listy osób uczestniczących w konferencji.

Marek Kosicki

Główny Specjalista Ministerstwo Energii
Chief Expert Departament Ropy i Gazu
tel. (+48) 22 693 45 35
Marek.Kosicki@me.gov.pl Oil and Gas Department
****************************************************************************************************************

Nadal w konsultacjach społecznych

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

Ukazał się 17.10.2019 w Rządowym Centrum Legislacyjnym obecnie poddany jest konsultacją społecznym
****************************************************************************************************************
Podwójna oplata za koncesję to skandal

Do Rządu Państwa Polskiego

Podwójna opłata z tytułu udzielonej koncesji za dany rok 2011 to skandal. Ostatnio pojawiły się i pojawiają się nadal wezwania URE dotyczące wniesienia opłaty z tytułu udzielonej koncesji OPC szczególnie za 2011.Wezwania kierowane są do właścicieli stacji paliw, którzy wystąpili o przedłużenie na kolejny okres, kończącej się właśnie koncesji. Wniesienie opłaty ma uwzględniać odsetki za zwłokę za okres od 2011 do dnia dokonania zapłaty, naliczone jak zaległości podatkowe. URE stwierdza, że jeśli koncesja nie została odnowiona a wyrobiona jako nowa (różnica polega tylko w dołączeniu jednego lub dwóch dokumentów więcej), to właściciel stacji paliw jest zobowiązany do podwójnej zapłaty za 2011 rok. za jeszcze trwającą i za nową koncesję.

Opłatę za koncesję OPC wnosi się za cały rok ustawowo do końca marca danego roku na podstawie obrotów roku poprzedniego (tu 2010). Gdy jesteśmy zobligowani uzyskać nową koncesję OPC w tym samym roku i ją otrzymamy to według URE musimy zapłacić jeszcze raz, dokładnie taką samą kwotę jaką już wpłaciliśmy w marcu tego samego roku. Przecież o nową koncesję występuje się podczas trwania obecnej aby zachować ciągłość działalności. Karygodnym jest to, że przez pięć lat było OK a URE teraz , po takim czasie obudziło się i zaczęło po swojemu interpretować kruczki prawne, chcąc od właścicieli stacji paliw ponownie opłaty koncesyjnej niezależnie od tego, że została już wniesiona za dany rok.

Jest to jawne nadużywanie urzędu do wykorzystywania luk prawnych. Oplata za koncesję należy się Państwu raz na rok i tyle. Powyższym działaniem karzemy tych , którzy chcą przestrzegać norm i zasad prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami. W wielu przypadkach żąda się opłaty w wysokości ponad kilkanaście tysięcy złotych plus oczywiście wspomniane karne odsetki . Czy o takie Państwo Prawa nam chodzi. Ktoś w URE , po pięciu latach, czegoś się doszukał i mamy „pasztet”. Stacyjnicy w poczuciu wyrządzanej im krzywdy płacą za wezwania lękając się bezwzględności URE.

Wnosimy o powstrzymanie ciągle trwającego tego procederu. Pokrzywdzonych jest już przeszło stu właścicieli stacji paliw. Tym co zapłacili podwójnie wnioskujemy o przeniesienie tej nadpłaty jako akonto na przyszły rok 2017 z uwzględnieniem jej w rozliczeniach.

Liczymy gorąco, że obecny Rząd Naszego Państwa zrozumie tę niesprawiedliwość, powstrzyma te krzywdzące działania URE i rangą swego urzędu wpłynie na naprawę już wyrządzonych szkód właścicielom stacji paliw.

W imieniu pokrzywdzonych
Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw
Marek Pietrzak


Wszystkich pokrzywdzonych prosimy zgłaszanie się pod numer 605 850 055 i na snosp@wp.pl


Skontaktuj się z nami w sprawie dotyczącej naszego sprzeciwuSed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
****************************************************************************************************************
Artykuły  

****************************************************************************************************************

Na podstawie otrzymywanych od Was odpowiedzi dotyczących woli wprowadzenia przez Rząd podatku obrotowego w handlu określiliśmy nasze stanowisko, które prześlemy do gabinetów rządowych, w szczególności do Premiera, Ministra Finansów, Ministra Gospodarki oraz Klubów Poselskich. Jednolity tekst poniżej:

Do Premiera RP

Obrotowy – zamiast chronić, topi.

Proponowane zasady stosowania i wprowadzenia podatku obrotowego to tak naprawdę gwóźdź w plecy dla MŚP.   

 

Wprowadzenie podatku obrotowego w założeniach miało, nie tylko pozyskiwanie środków dla budżetu, ale również miało wzmocnić pozycję małych i średnich firm handlowych na rynku.

Przedstawione propozycje niestety rozwiały nasze złudzenia. Próg zwalniający od podatku to 1,5 mln/m-c obrotu. W paliwach nie jest to zawrotna kwot, gdzie koszt zakupu jednej baczki paliwa sięga dziś 110 – 120 tys. zł. Wcześniej za beczkę było płacone nawet i 150 – 160 tys. zł. Właściciele jednej, dwóch małych stacji paliw, to i może się mieszczą w założonym progu. Co z tymi co mają więcej stacji i zajmują się półhurtem, zaopatrując lokalny rynek. Na paliwach marża w detalu nie przekracza 3,5 % na Pb i 1,5% na ON. W hurcie marża jest na poziomie 0,5 – 0,7 % głównie na ON. Oleju napędowego sprzedaj się u nas przeszło dwukrotnie więcej niż benzyny. Handel paliwami  angażuje niewspółmiernie wielkie środki pieniężne w stosunku do osiąganej branży. Obroty są olbrzymie, ale niewiele zostaje na utrzymanie obiektu w ruchu.

Zestawiając powyższe fakty z propozycjami wynika, że koledzy, którzy przetrwali i funkcjonują na trudnym rynku paliw, będą ukarani za swą przedsiębiorczość i lata wyrzeczeń. Znów koncerny będą górą. Ich marża składa się z marży producenta, marży hurtowej i w końcu z marży detalicznej. Właścicielowi niezależnej stacji pozostaje w dyspozycji tylko marża detaliczna. Według założeń operatorzy kilku i więcej stacji mają być traktowani na równi z koncernami mającymi w swych sieciach ich setki, a nawet przeszło tysiące. Coś tu chyba jest nie tak. Coś umknęło. Mamy nadzieję, że do końca nie o to chodziło. Obecny 1,5 mln/ m-e próg nie stanowi dla nas dostatecznej ochrony. A 0,7% podatek obrotowy konieczny w zapłacie równałby się dla nas z bankructwem.

Prawo powinno cechować się sprawiedliwością społeczną, lecz w zaproponowanej formie niestety prowadziłoby do stawiania niezależny sektor paliw, pod kreską.

Liczymy na przytomność naszego Rządu i że nic za wszelką cenę. Jeśli w propozycjach o podatku obrotowym nic by się nie zmieniło to w krótkim czasie niezależne stacje paliw stałyby się reliktem. W związku z powyższym nasze propozycje to:

1.    Jeśli próg, to powinien być na poziomie minimum 10 mln/ m-c,

2.   O podleganiu podatkowym powinna decydować tylko i wyłącznie wielkość obrotów konkretnego podmiotu gospodarczego, a nie jeszcze jego przynależność do organizacji handlowej.

To dwie według nas najważniejsze kwestie. Mali i średni przedsiębiorcy pod żadnym pozorem nie mogą być karani za to, że się organizują by przeciwstawić się potędze i monopolowi koncernów.

Do wiadomości: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Kluby Poselskie i Komisje Sejmowe Gospodarki i Finansów. 

****************************************************************************************************************

 SPRZECIW I PROTEST  DO TVN24

więcej tu >KLIK<

****************************************************************************************************************

Jak było? Jak będzie?

W 2016 roku Grupa DELFIN intensyfikowała swe działania na tworzeniu wspólnej sieci obiektów usługowo - handlowych opartej na niezależnych podmiotach. Właściciele średnich i małych przedsiębiorstw zajmujących się w szczególności prowadzeniem stacji paliw, handlem hurtowym, detalicznym, świadczeniem wszelakiego rodzaju usług pod marką DELFIN integrowali swe potencjały gospodarcze. Nam, jako liderom udało się wprowadzić nowoczesne standardy obsług i współpracy z naszymi Partnerami. 

 

Wszystko, co robiliśmy 2016 roku przekształcaliśmy w przedsięwzięcia ekonomiczne i przyświecał nam tu podstawowy cel: zachowania i ochrony wspólnego oraz osobistego dorobku dla ocalenia polskiego niezależnego rynku. 

 

SNOSP,  Agencja Solidarni w Biznesie to  filary działania Grupy. W tym miejscu wprowadziliśmy precyzyjny schemat uczestnictwa każdego Partnera w obrocie kapitału wewnątrz grupy. Praktycznie każdy z nas, sam dla siebie pozostawiał i pozostawia wszelkie korzyści finansowe, wynikające z rozwiązań handlowych. Udało nam się też osiągnąć to, że mniejsi przedsiębiorcy stali się równorzędnymi partnerami dla średnich, a nawet i dużych. Zaopatrywanie sklepów przy-stacyjnych to dla nas już standard. Tu przybyło nam wiele umów handlowych. 

Inną formą naszej integracji są organizowane spotkania. W 2016 roku mieliśmy takie dwa: Bajkowy Zakątek i Stare Kino. Uczestnictwo w nich dawało szansę na znalezienie nowych kontrahentów, pozwalało poznać nasze metody działania, a przede wszystkim były to jedne z niewielu okazji do dzielenia się informacjami i doświadczeniami. 

 

Ugruntowaliśmy współpracę z wieloma dostawcami i teraz będziemy pracować nad jej rozwojem przekładając ją na korzyści dla „nowych” i „starych”, pragnących celebrować swą niezależność. Współpraca w grupie opierała się na dwóch platformach: Pierwsza to działania związane ze SNOSP tj.: porady prawne, wystąpienia, pomoc organizacyjna, opieka inwestycyjna, itp. Wymienić wszystkiego nie sposób. Tu deklarujących swą przynależność jest sporo i ich liczba wahasię w zależności od atmosfery i sytuacji panującej na niezależnym rynku. My służymy praktycznie każdemu pomocą nie narzucając mu przy tym krępujących zobowiązań. Druga platforma to obszar zdominowany przez ASwB. Wielu Partnerów otwiera sobie w tym miejscu drogę do szerokiej współpracy gospodarczej. Deklaruje umowy otwarcia handlowego, dające możliwości wykorzystania ich zapisów w każdej chwili, gdy tylko pojawi się dogodna sytuacja, szczególnie finansowo- ekonomiczna. Tych porozumień też nam przybyło. 

  

Z dumą możemy przyjąć fakt, że szeroko zakrojona nasza kampania o poszanowanie Niezależnego Właściciela Stacji Paliw, zwróciła uwagę wysokich Urzędów Państwowych. Na wiele naszych monitów i protestów w 2016 roku otrzymaliśmy odpowiedzi. Nasza wytrwałość doprowadziła do tego, że Urzędy i Instytucje Państwowe występują do nas o wyrażanie opinii do opracowywanych przez siebie aktów prawnych i ustaw. Tu też zwracaliśmy się do „stacyjników” otrzymując często od nich obszerne ich stanowiska na dany temat. Stały kontakt mailowy nawiązały z nami Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki. 

                  

Działamy od 2000 roku. Okazuje się, że zawsze ktoś nas potrzebuje. Jako Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw jesteśmy obecnie jedyną organizacją  zajmującą się tylko i wyłącznie sprawami ”stacyjników”. Nie stronimy oczywiście od innych Przedsiębiorców. Wielu do tej pory skorzystało już naszej pomocy i wiemy, że jeszcze niejednego wesprzemy. Na 2016 rok życzymy sobie wytrwałości w udoskonalaniu tego, co już zorganizowaliśmy. Tak serio, to tylko my, bez żadnych ogródek i wprost jesteśmy w stanie każdemu wyrazić swoja opinię i nazywać rzeczy po imieniu. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim naszym Kolegom, Partnerom, Kontrahent om, którzy wspierali i wspierają nas swoją osobą. Dziękujemy też  przedstawicielom Instytucji i Urzędów Państwowych, szanujących i doceniających nasze poczynania.

***********************************************************************************************************************************************************

MONIT – znów na stacjach paliw pod kreską

 

Do Premiera i jego Ministrów, Kancelarii Sejmu, Komisji i Klubów Poselskich.

 

Rok 2015 kiepsko rozpoczął się dla właścicieli stacji paliw. Przy ciągłym szybszym wzroście cen hurtowych paliw następował powolny wzrost cen detalicznych. Baryłka w Londynie 04.02.2015 r. podskoczyła do poziomu 57,41 $. Marże na niezależnych, patronackich i franszyzowych stacjach paliw zaczęły ulegać sukcesywnemu spłaszczeniu. Liczone wprost, w żadnym wypadku nie wystarczały i nie wystarczają  na utrzymanie obiektu w należytej kondycji. Stan taki szybko pochłania z mozołom i wyrzeczeniami wypracowane nadwyżki.

 Na 04.02.2015 r. średnia cen sprzedaży Pb na stacji  to 4,27 zł, zakup zaś 4,21 zł w ORLEN/LOTOS. Odpowiednio ON sprzedaż to 4,30 zł, zakup 4,24 zł. Karuzela wzrostów ruszyła. Po trzech tygodniach nic lepiej, o ile nie gorzej. Na 23.02.2015 r. ceny hurtowe kształtowały się w ORLENIE: Pb- 4,39 zł, ON- 4,52 zł. Odpowiednio w LOTOSIE Pb- 4,39 zł i ON- 4,52 zł także. Czy to przypadek? Tak różne dwa koncerny pod względem logistycznym i technicznym, a ceny identyczne. To nie zbieg okoliczności, a jak już występujące różnice to niewielkie, „kosmetyczne”. Ceny te nie wynikają z rzeczywistych kosztów przetwarzania ropy. Decydują tu układy notowań i porozumienia.

Od 04.02.2015 r. do 23.02.2015 r. zakup Pb wzrósł o 170 zł/m3, a ON o 280 zł/m3. Dnia 23.02.2015 r. średnia cena sprzedaży wyniosła na Pb- 4,44 zł i na ON- 4,55 zł. Dnia 04.02.2015 r. marża na Pb wynosiła 6 gr. i na ON też 6 gr. Natomiast 23.02.2015 r. była ona na Pb- 5 gr., a na ON- 3 gr. Ceny detaliczne na stacjach koncernowych pełzną „ślamazarnie”. Czy takie blokowanie cen jest uczciwe? Czy jest to zdrowa konkurencja? Nam właścicielom niezależnym, tym pod patronatem, czy franszyzą sprzedaje się paliwa z symbolicznymi upustami, żądając przy tym kosztownych zabezpieczeń. O ile taniej dostają paliwa koncerny zagraniczne, hipermarkety, że stać je na sprzedaż w cenach bliskich hurcie, a nawet poniżej. Poza tym jest oczywiste, że ceny detaliczne dyktują koncerny. U nas próba indywidualnego ratunku poprzez podnoszenie ceny sprzedaży, kończy się drastycznym spadkiem obrotów i musimy się podporządkować dyktatowi. Drenaż kieszeni stacyjników trawa praktycznie od początku roku. Na razie mamy spowolnienie, ale  nic nie zwiastuje końca. Zanim baryłka odrobi straty czeka nas ciężka droga. Historia zatoczyła koło.

Dopóki stacyjnicy, mimo organizowania się nie mogą kupować paliwa na tych samych warunkach co koncerny, dopóty będą na pozycjach straconych. Obserwujemy coraz częściej jak jedna mała firma po drugiej ogłaszają upadłość, bądź wstępują w stan likwidacji. Czyżby w naszym państwie stawiało się tylko na wielki kapitał? Pozostawiając na zatracenie drobne przedsiębiorstwa paliwowe. Te całe niby programy pomocowe to tylko przykrywka. Tak naprawdę nie są one osiągalne dla małych i średnich stacji paliw, a nawet niekiedy i dużych. Oczy urzędników są zwrócone na nas podejrzliwie. Sugerują konszachty z szarą strefą. A może paliwo przelewa się poza stacjami? Trafia bezpośrednio pod strzechy na wsiach, do firm transportowych i wielu innych. Do nas pisze się listy pouczające o sposobach omijania VATu i ukrywania przychodów, a problem może jest gdzie indziej, wśród bardziej liczebnych grup społecznych.

My właściciele stacji paliw niezależnych, w patronacie, we franszyzie wnosimy o rzeczywiste zapisy prawa, chroniące małe firmy. Wnosimy o regulację przepisów UOKiK dające podstawy do jednakowych reguł zakupu paliwa w naszych koncernach. 

 

Poniżej przedstawiamy kilka z wielu reakcji naszych kolegów z kraju na minimalne marże:

*********************************************************************************************************************************************

Jak to w paliwach, z skarjności w skrajność.Media rozdmuchały obniżki,Podawano przykłady najniższej w Polsće ceny on na stacji w Gryficaca po 3,97. W obecnym czasie na spotach lotosu i orlenu byłow zakupie po 4.11. Pytam, skąd pochodz to paliwo? i czy zajęly się tym faktem służby celno skarbowe,bo filantropów chyba nie uświadczysz,pozd. m.k.

 *********************************************************************************************************************************************

Nasza Firma Handel i Usługi "LIW" Spółka Jawna boryka się z problemem niskich marż już wiele lat. Wszelkie inwestycje i modernizacje, które są podstawą funkcjonowania firm są niemożliwe z braku środków.

 

Wiązanie końca z końcem na dłuższą metę staje się bezcelowe.

Likwidacja Firmy wiąże się z pozbawieniem siebie i współpracowników pracy i przejściem na bezrobocie (bo wszyscy wiemy jaki jest rynek pracy w naszym kraju).

*********************************************************************************************************************************************

Pozdrawiam

Wiktor Dybilas

W Kościerzynie i ww regionie jest tragicznie z marżami handlowymi na stacjach. Przez cały styczeń i louty PKN ORLEN sprzedaje poniżej cen SPOT. 
Dla przykładu dnia 10.02.2015 

cena SPOT Pb 95 4393m3 = 4,37 zł/l (brutto)   4,19 zł/l (= -0,11 gr) (cena detal PKN)
cena SPOT ON      3592m3 = 4,42 zł/l (brutto)   4,28 zł/l (= -0,14 gr) (cena detal PKN)

ceny z dnia 16.02.2015
cena SPOT Pb 95 3550m3 = 4,37 zł/l (brutto)   4,36 zł/l (= -0,01 gr) (cena detal PKN)
cena SPOT ON      3643m3 = 4,48 zł/l (brutto)   4,45 zł/l (= -0,03 gr) (cena detal PKN)

Sytuacja wygląda w rzeczywistości jeszcze tragiczniej, albowiem ceny SPOT są podawane przy temp.+15ºC, natomiast sprzedaż w dystrybutorach w/g temperatury rzeczywistej ok. 2-3ºC i koszt zakupu jest przynajmniej o 0,03 - 0,04 zł/l droższy. Jak tu żyć , wszystko opłacić i myśleć??? O czym! Chyba o ucieczce z tego kraju, bo tu gospodarza nie ma!!!!

Pozdrawiam,
Kazimierz Maszk

 

*********************************************************************************************************************************************

Potwierdzam w całej rozcągłości.Sytuacja jest zła.

 

Szybko się zepsuło chociaż przez chwilę było miło. Baryłka taniała,paliwa w rafineriach też, na stacjach paliwa taniały z pewnym poślizgiem co powodowało chwilową poprawę marży.Chyba ze względu na ogromne pojemności zbiorników stacji koncernowych takie poslizgi mają miejse.Baryłka przestała tanieć i zaczęła drożeć a stacje koncernowe z poślizgiem ale nadal obniżają ceny.To się nazywa fiksacja.Powód minął a czynność wykonywana jest nadal.Można uzyskać 15 gr.upustu ale tylko na oleju napędowym ale na bęzynie to już 10 a w porywach 12 i często to jest jedyna marża stacji paliw.Tyle stacja zarobi ile hurtowia odda ze swojej marży!

 

Pozdrawiam: Ryszard Kołodziejczyk

Stacja paliw OKTAN z Olsztyna

*********************************************************************************************************************************************

Witam Panie marku :)

 

no racja racja ..zaczyna się okres dopłacania do interesu - koncerny u nas blokują ceny a nie wspomnę o kilku stacjach prywatnych na których paliwo jest ok 10-15 groszy tansze niż orlen po upuście !!!!!

średnie upusty na radzionkowie to ok 180zł ON i 160zł PB95 - według mnie trzeba poczekać ok 1-3 tygodni aż koncerny podniosą relatywnie ceny...

a może jakis strajk wzorem górników/rolników :)

      

Marcin Grunt

*********************************************************************************************************************************************

Witam,

 

W dniu dzisiejszym tj. 10.02.15 cena ON PB95 na stacji Orlen w Złotowie wynosi 4,39/L. Tymczasem cena hurtowa ON - 3592/m3 + vat, co daje 4,41/L. Takiej sytuacji jeszcze nie było u nas, zdarzały się sytuacje że cena hurtowa równała się cenie na pylonie. Nadmienić należy, że Orlen w hurcie sprzedaje paliwo w 15'C, tymczasem żaden dystrybutor zainstalowany na stacji paliw nie kompensuje sprzedanego paliwa do 15'C. Zimą różnice w ilość z między rzeczywistą temperaturą sprzedaży a a 15'C pochłaniają kilka groszy marży. Szkoda, że ktoś nie zatiwredził, że obrót hurtowy będzie się odbywać np. w 30'C. Wtedy byśmy cały rok dokładali za jakieś wirtualne litry paliwa widniejące jedynie na fakturze.

 

Pozdrawiam,

Marcin Stelmach

Stacja Paliw Stelmach sp.j.

*********************************************************************************************************************************************

Dzień Dobry Panie Marku

 

Obecnie współpracuję z BP. Paliwa kupuję w cenie spotu Orlen, bo nie dają upustów.

Nowe stacje franczyzowe BP dostają lepszy upust niż stare, nawet do 5 groszy.

Jeżeli jest to możliwe to proszę o podanie kontaktu do do tej stacji BP, o której rozmawialiśmy przez telefon.

 

Pozdrawiam

Zbigniew Komendarek

*********************************************************************************************************************************************

 

Potwierdzamy autentyczność wpisów i wypowiedzi.

 

W tym miejscu pragniemy wszystkim kolegom, którzy odpisali na nasz apel gorąco podziękować. Trzymajmy się razem!

        

W imieniu Wszystkich Właścicieli Stacji Paliw,

Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw

 
 

Sielanka chyba się kończy...

 

Baryłka w Londynie podskoczyła 04.02.2015 r. na poziom 57,41 $, marże na niezależnych stacjach paliw ulegały sukcesywnemu spłaszczeniu i obecnie wprost liczone, w żadnym wypadku nie wystarczają na utrzymanie obiektu w należytej kondycji. Stan taki, szybko pochłonie wypracowane z wielkim trudem nadwyżki. Średnia cen sprzedaży PB na stacji paliw na dzień 04.02 to 4,27 zł, a zakup w hurcie ORLEN/LOTOS to 4,21 zł. Odpowiednio ON sprzedaż za 4,30 zł, zakup zaś 4,24 zł. Bez upustów handlować się nie da. Poziom ich na jaki można liczyć w koncernach to 15 gr. Sumując dzisiejszy poziom marży na obu paliwach to maksymalnie 20 groszy. Możliwy do uzyskania dla niewielu. Wspomniany upust 15 groszy nie jest dany każdemu. I co dalej? Analizując tendencję wychodzi, że będzie jeszcze gorzej. Koncerny dadzą sobie radę, a my znowu w tarapatach. Drodzy Właściciele i Właścicielki stacji paliw, prosimy o Waszą opinię, jak to u Was jest? Przygotowujemy się do zareagowania na wyżej przedstawione tendencje rynkowe. Chcemy to zrobić z wyprzedzeniem. Zanim wielu z nas już oberwie. Mile widziane są kilku zdaniowe opinie, które zbierzemy w jedną całość, opublikujemy w miesięcznikach paliwowych oraz skierujemy do odpowiednich ministerstw, urzędów i instytucji państwowych.   

 
 

SPRZECIW I PROTEST do TVN24

Wyemitowany 31.03.2015 r. o godzenie 21:35 na TVN 24 reportaż pod tytułem „Tankowanie poza kontrolą” w programie „Polska i Świat”, oczernia właścicieli stacji paliw jednoznacznie podając, że okradają oni klientów przy wydawaniu paliwa. Wnioski takie wysnuto na podstawie wyników kontroli NIK, który we współpracy z PIH dokonywał sprawdzania zgodności wydawanych paliw ze wskazaniami na dystrybutorze. We wspomnianym reportażu przedstawiono różne stanowiska i wypowiedzi, w tym Pana Artura Bączyka- PIH Łódź, Pana Roberta Biedziaka- Rzecznik NIK i Pana Karola Markiewicza- GUM. Miała też być zamieszczona wypowiedź Prezesa Stowarzyszenia Niezależnych Operatorów Stacji Paliw, którą to TVN 24 nagrał tego samego dnia. Przekaz tej wypowiedzi opierał się przede wszystkim na istniejącej literze prawa regulującej kontrole UM na stacjach paliw.

Tu stanowczo podkreślamy i kontrujemy. Zgodnie z ustawą dystrybutory na paliwa muszą być kontrolowane raz na dwa lata, a na LPG raz na rok. Urzędnik UM kontrolę zaczyna od sprawdzenia plomb na odmierzaczu dystrybutora. Potem zalewa kolbę 20 l paliwem porównując jej stan ze wskazaniami liczydła. Dopuszczalny błąd to +/- 20 gram. Wszelkie przekroczenia poza dopuszczalne, są regulowane. Urzędnik zrywa plomby, dokonuje korekt i ponownie zakłada plomby UM. Na koniec wystawia świadectwo legalizacji dystrybutora. Jeżeli plomby UN są na odmierzaczu dystrybutora nienaruszone, to właściciel stacji nie mógł dokonać żadnych manipulacji. O tego rodzaju zdarzeniach nic nie mówi się w wyemitowanym reportażu. Pytanie, czy to tylko z przeoczenia, czy też celowo? TVN 24 o tych faktach został dokładnie poinformowany. Nawet udokumentował je na nagraniu z Prezesem SNOSP. Zatajając zawarte w nim informacje TVN 24 przyłączył się do manipulacji, która w efekcie oczerniła właścicieli stacji paliw. To GUM i podległe mu poddziały są winne zaistniałej sytuacji.

Żaden z właścicieli  nie może zerwać plomb założonych przez UM, gdyby tego dokonał to groziłyby mu horrendalne sankcje. Kończąc na niebotycznych karach nakładanych przez URE.

Dystrybutor to tylko urządzenie, ma swoją tolerancję, przez lata eksploatacji, wymaga ciągłej regulacji, ale tą może dokonać tylko Urząd Miar. Zastanawiająca jest że o tym fakcie, żaden z wcześniej wspominanych Panów, nawet półsłówkiem nie wspomniał. Drogi Panie Arturze Bączek, oskarżać właściciela stacji paliw o okradanie klientów, można tylko wtedy, gdy będą zerwane plomby na odmierzaczu dystrybutora. Za umieszczenie na czarnej liście nie jest winny sam właściciel, tylko urzędnik, który nie dopełnił swoich obowiązków i może trzeba byłoby stworzyć taką czarna listę dla tak niesumiennych urzędników. Dlaczego my, właściciele stacji paliw mamy ponosić konsekwencje, że Pana urzędnicy przeprowadzili kontrolę pobieżnie, bez interpretacji powyższych faktów. Za każdą legalizację stacyjnik płaci słono, więc w czym problem? Od Rzecznika NIK należy wymagać rzetelnej interpretacji wyników kontroli, obejmujących wszystkie aspekty. Na bazie powyższego łatwo jest stwierdzić, że odpowiednio montując materiał dziennikarze TVN 24 też dopełnili manipulacji. Materiał został tak ułożony, aby oczernić właścicieli stacji paliw, o czym świadczy też pominięcie przez tą telewizję nagrania przedstawiciela Niezależnych Operatorów Stacji Paliw. Liczyliśmy zawsze, że Wasza telewizja jest rzetelna i bezstronna. Ze smutkiem stwierdzamy, że jest wręcz przeciwnie. Jako zadość uczynienie  zamieście  ten tekst w Waszym programie!

Stowarzyszenia Niezależnych Operatorów Stacji Paliw, 

Marek Pietrzak 

 
 

ROK 2013 POD ZNAKIEM DELFINA 

 

 

Grupa DELFIN przy SNOSP to grupa podmiotów niezależnych podejmujących wspólne, jednolite przedsięwzięcia celem uzyskania wymiernych korzyści, potwierdzonych rzeczywistym efektem ekonomicznym. Takie też  było główne nastawienie działań w 2013 roku w szeregach DELFIA i jest ono kontynuowane dalej. ASwB konsolidowała w 2013 roku potencjał członków SNOSP, w prężne grupy zakupowe koncentrujące się na poszczególnych asortymentach towarowych.  Zaopatrywanie sklepów przystacyjnych było priorytetem. Wiele działań ASwB zakończyła umowami i porozumieniami handlowymi. Jako lider dopracowywała jednolite warunki handlowe dla Partnerów z grup zakupowych. Dla dostawców handlowych współpraca z potencjałem grupy to nie lada gradka.  Jest to dla nich szczególna forma stabilizacji obrotów i logistyki.  

Zorganizowaliśmy trzy spotkania –konferencje. Dwa miały charakter pikników. Na tych spotkaniach staraliśmy się przybliżyć stacyjnikom z DELFINA, firmy będące przyszłymi dostawcami. Takie bezpośrednie kontakty, ułatwiły późniejsze promowanie ustalonych porozumień handlowych. Oprócz towarów handlowych w 2013 roku poszliśmy za potrzebą, płynącą od grupy, tj. ujednolicenia warunków świadczenia usług. Stacja Paliw to jeden wielki „poligon” dla takich działań. Tu nie udało się nam dopiąć wszystkiego. Skala tematu jest na tyle obszerna, że mamy jeszcze wiele do zrobienia.

Rozpoczęliśmy również opracowywanie schematów zakupowych paliwa,” ciągniemy to dalej”. Tu możemy pochwalić się atrakcyjną formą współpracy  z nami. Ta atrakcyjność zaowocował przyciągnięciem 11 nowych partnerów. Aby w końcu tą atrakcyjność osiągnąć zmagaliśmy się ze strefą paliw, ze strefą bezpiecznych zakupów, ze  strefą niezależnych zakupów. Te problemy są nadal dla nas wyzwaniem na 2014 rok. W tym roku pragniemy zamknąć w gronie Solidarnych w Biznesie, najsumienniejszych dostawców. Stworzyć dla nich w miarę stabilny rynek, który ułatwi zarówno nam jak i im trwanie w swoich branżach w zaaranżowanej formie Klastra.

Wracając jeszcze na krótko do 2013 roku to zakończyliśmy go niezmiernie sympatycznym, grudniowym spotkaniem świątecznym. Życząc sobie i wszystkim z nami współpracującym, spełnienia wspólnych przedsięwzięć. 

 
 

STACYJNIK KONTRA BRUTALNA RZECZYWISTOŚĆ

 

Rynek Paliw to wyzwanie dla właściciela stacji paliw. Znaleźć tu zadowolenie, jest niezmiernie ciężko. Niekiedy jest to tylko „5 min na rok”. Nasi członkowie i nie tylko, musza borykać się z wieloma problemami. Obecny okres to czas dla wielu przedłużenia koncesji, tu jak zawsze pieczołowitość urzędników URE przekracza wszelkie granice. Co rusz zgłasza się ktoś o pomoc, wsparcie. Powstaje tu odwieczne pytanie: W czyich kompetencjach jest ocena zdolności sztuki budowlanej z obowiązującymi przepisami? Czemu uzyskacie koncesji to wciąż taka gehenna?

  Powtarza się tu problem dublowania ważności koncesji wydanej dla danej stacji na obrót paliwami. Przypadek ten jest drastyczny dla spadkobierców lub osób przejmujących stację. Tą właśnie sytuację opiszemy innym razem, na przykładzie jednego z naszych kolegów, którego już niestety nie ma wśród nas.  

Innym tematem było, jest i pewno będzie jak sprostać mnogości kontroli. Jak być przy tym traktowanym godnie. Kiedy w końcu, Ministerstwo Gospodarki przyjmie, że my też jesteśmy uczestnikami rynku i że nie tylko liczą się koncerny.

Ponoszona każdego roku opłata za koncesję to nadużywanie pozycji Państwa. Przez okres trwania koncesji (min. 10 lat) URE dosłownie nic nie robi, nie pomaga, nie wspiera, a tak naprawdę to tylko czyha żeby ukarać. Liczymy, tu że nastąpi zrównanie w opłacie za koncesję, i że koncerny będą płaciły też od wielkości obrotu, że przestaną korzystać z górnego, milionowego progu. To właśnie my małe i średnie niezależne podmioty, dajemy największe wpływy z koncesji do URE.

Liczymy na generalne zweryfikowanie zasad udzielania koncesji. Wymagalność dokumentów, powinna dotyczyć tylko aktów, których ważność jest okresowa, bądź prawem były na nowo ustalone.

Opłata za posiadanie zbiorników to też „zdzierstwo”. Za stempel od zbiornika trzeba „bulić” minimum 500 zł rocznie.

Liczymy, że parametr prężności par będzie ustalony na jednolitym poziomie (jak w innych krajach Europy). A jak już ma być jak jest, to niech okres przejściowy (maj), przestanie być pretekstem do aktywacji kontroli i nakładania kar za niedotrzymanie tego parametru. A już „ciosem poniżej pasa” jest umieszczenie na czarnej liście.  

Nie bez znaczenia dla właścicieli są zatory płatnicze. Dochodzenie swych należności trwa niekiedy latami, procedury sądowe, są tak zagmatwane, że bez prawnika ani rusz. Gdy na to nałoży się opieszałość „szacownej Temidy” to już katastrofa.  Dochodzenie, nakazu zapłaty za fakturę powinno odbywać się procedurą uproszczoną i to w trybie natychmiastowym, w charakterze Sądu Grodzkiego. 

Wymieniać można by tak beż końca, gdyż traktuje się nas jako przyczynę wszelkiego zła na rynku paliw. Państwo i jego struktury nie widzą w nas przedsiębiorców, a wręcz to nas ciągle podejrzewa się o kombinowanie.

 
 

Szara strefa pretekstem do monopolizacji rynku paliw

 

Obecnie desperacko roztrząsa się problem szarej strefy. Szczególnie stał się on dla POPiHN problemem samym w sobie. Wynajmuje się kancelarie, gdzie pada stwierdzenie, że strefa wyłudzeń w 2012 roku wyniosła 12,6%, jakby ktoś liczył dokładnie wlewające się lewe paliwo do kraju.  Chcielibyśmy, aby w ocenach unikano manipulacji. Są to tylko czyste szacunki i nic poza tym.

My niezależny rynek paliwowy nie stoimy na straży szarej strefy, a wręcz przeciwnie.  Mamy wątpliwości, gdy szacunki opiera na spadku ilości sprzedawanych paliw przez koncerny za lata 2012, 2013 o prawie 2 mln m 3. Poza tym insynuowanie przez przedstawiciela POPiHN, że jak to jest możliwe, aby małe stacje trwały jeszcze na rynku? Jak tak można?

Ustawa o solidarnej odpowiedzialność tak naprawdę, jest realizowana z początkiem tego roku, a już padają stwierdzenia POPiHN’u, że jest nieskuteczna.

Zapisy o kaucji gwarancyjnej stały się na pewno niewygodnie dla koncernów. Pokazały, że w kraju mamy wiele firm transparentnie zajmujących się obrotem paliw. To prawda, że kaucja jest dobrowolna i zawiera się w przedziale 200 tys. zł do 3 mln. zł, ale w swych widełkach zależy od wielkości obrotu na paliwach i stanowi 20% jego wielkości. Krótko, większa sprzedaż paliw - większa kaucja. Firmy, które złożyły kaucję, są praktycznie podane na „talerzu” wszelkim organom kontrolującym, bądź ścigającym przestępstwa gospodarcze. Wystarczy te kilkaset podmiotów „prześwietlić”, a służb mamy dość. I załatwione. Ustawa ta otworzyła drogę do poczucia bezpieczeństwa w kontaktach gospodarczo handlowych i wielu podmiotom dała w końcu alternatywę.  Stwierdzenia POPiHN, że sprzyja szarej strefie to wręcz czysta spekulacja. Na pewno wprowadzenie tej ustawy, porządkuje rynek nie ograniczając dostępu nikomu do niego, ale jest w sprzeczności z interesem koncernów zajmujących się hurtową sprzedażą paliw. Stwierdzenie, że 200 tys. zł nie odstrasza przestępców to ponowna spekulacja. Gdyby takowi rzeczywiście się pojawili na liście kaucyjnej sporządzonej w Ministerstwie Finansów to wystarczy tylko intensywnej współpracy służb państwowych i mamy wszystkich wyłapanych. To tylko insynuacje. W każdej dziedzinie gospodarki jest szara strefa, także tu w paliwach, ale proponowane zmiany przez POPiHN szczególnie w zakresie obowiązkowej 5 mln kaucji to jawny „skok na kasę”.

Jest pewne. Chodzi tu o zmonopolizowanie rynku na produkcji i obrocie paliwami z zagranicą tak, aby nikt poza koncernami nie mógł sprowadzać legalnie paliw do kraju, bądź je produkować. Wprowadzenie obowiązkowej kaucji gwarancyjnej 5 mln zł automatycznie wykluczy z rynku wiele podmiotów i to przede wszystkim uczciwe działających. Stwierdzenie, że to żadne pieniądze w handlu paliwami, dotyczyć może tylko podmiotów, które zrzesza POPiHN. Będzie to jawna dyskryminacja małych i średnich przedsiębiorstw. Poza tym na posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej 20 marca zajmowano się uszczelnieniem rynku paliw w oparciu o postulaty płynące z sali i rynku. Jak wynika z propozycji, sektor niezależny dla posłów jest chyba bez znaczenia. Sektora tego nie stać na 5 mln zł, a co dopiero na wzniesienie 10 mln zł opłaty za koncesję. Dla mniejszych uczciwe działających przedsiębiorców, wyłożenie takiej kwoty jest wręcz niemożliwe. „To już małego sklepiku nie wolno prowadzić, lecz tylko od razu hipermarket”. Proponowanymi zapisami chroni się interesy nie Państwa, lecz interesy koncernów. „To drobiazg”, że URE będzie cofać koncesję na wytwarzanie i obrót paliwami z zagranicą. Projekt trafia do Sejmu.

Irytuje nas, że nikt z  pomysłodawców nie zastanowił się, co stanie się z przedsiębiorcami, których nie stać na wyłożenie takiej kwoty, co z ich rodzinami, pracownikami, zobowiązaniami, w końcu z majątkiem osobistym.  Czy mniejsze grupy przedsiębiorców w branży muszą być wiecznie zależne od koncernów i czekać tylko na to, kiedy będą przez nie „połknięte”. My nie bronimy, w żadnym przypadku szarej strefy. Powinna być ścigana bezwzględnie o każdej porze dnia i nocy. Jednak takie działanie jest pretekstem do jawnego zamachu na nas. To jawne ograniczenie dostępu do rynku w szerokim słowa znaczeniu. Przeciętny właściciel niemający alternatywy, żebrze o godziwe warunki współpracy z koncernem, wręcz niekiedy musi się kajać. Żąda się od niego stosów dokumentów, zabezpieczeń majątkowych. Starając się o paliwo w koncernie jest on pod tym pretekstem praktycznie zmuszany do dobrowolnej inwigilacji gospodarczej.

Nowo wprowadzone przepisy odpowiedzialności solidarniej za VAT nie miały jeszcze szans pokazać swojej skuteczności. To, że koncernom spadła sprzedaż hurtowa, to nie powód by zabierać koncesję, tym, którzy w drodze przez mękę ją otrzymali. Co ze sprawiedliwością społeczną? Co z raz nabytymi prawami? My mniejsi przedsiębiorcy chcemy organizować się w grupy, aby przetrwać na rynku, ale przy takich proponowanych blokadach przez MG, nie mamy szans. A co do tej sprawiedliwości to my płacimy obecnie za koncesję, w zależności od wielkości obrotów 0,0004. Podobnie koncerny, lecz maksymalnie 1 mln zł. A niechby i one płaciły za koncesje bez ograniczeń jak my. Może wtedy inaczej proponowałyby zmiany wielkości obciążeń finansowych związanych z prowadzeniem firmy paliwowej.

Sumując, wpłata kaucji za koncesję to nie wpływy do budżetu Państwa, lecz jedynie zabezpieczenie. Spowoduje jednak wypadniecie podmiotów z rynku, z braku możliwości uiszczenia tej opłaty. Skutkiem będzie poważny uszczerbek na wpływach z podatków to jest: za koncesję, za akcyzę, za opłatę paliwową oraz za podatek dochodowy i podatek VAT.

 
 

 

Mała riposta na wypowiedź przedstawiciela POPiHN

 

     Potęgując szacunki skali szarej strefy, pojawiają się w prasie nowe pomysły jej ograniczenia. Obecnie POPiHN szacuje, że straty Skarbu Państwa sięga już 5 miliardów zł. Pan Leszek Wieciech z tej organizacji twierdzi, że wiąże się to z nadużyciami podatkowymi, w szczególności na VAT. Jeśli tak to do kraju niekontrolowanego paliwa, głównie ON, wlewa się na wartość kilkakrotnie większą. Padają stwierdzenia, że wprowadzone od października 2013 r. przepisy nie spełniają pod tym względem swojej roli, i że nie maja wpływu na ograniczanie szarej strefy, lecz wręcz przeciwnie. Przedstawiciel POPiHN twierdzi, że wysokość kaucji gwarancyjnej wpłacanej na konto Ministerstwa Finansów nie stanowi żadnej zapory. Twierdzi dalej też, że zapłata od 200 tys. do 3 mln zł to niewielkie obciążenie. Według niego kaucja powinna być obowiązkowa na poziomie 5 mln zł.

     My jesteśmy realistami. Zastanawiamy się jakie dane posłużyły do szacunków. Czyżby o taka skalę spadła sprzedaż koncernom zrzeszonym POPiHN? O ile nam wiadomo wielkość kaucji ustawodawca uzależnił od wielkości obrotów w wysokości 20 %. Obroty wzrastają na paliwie- kaucja rośnie. Lista na stronie Ministerstwa Finansów powinna i jest systematycznie aktualizowana, proporcjonalnie do zakresu i rozmiaru handlu paliwami. Kaucja maksymalnie wynosi 3 mln zł. Padło stwierdzenie, że to za mało, według POPiHN każdego na taki „drobiazg” stać, proponując w zamian wprowadzenie obowiązkowej stałej kaucji w wysokości 5 mln zł. Proponowane zmiany są dla nas jawną próbą ograniczenia dostępu do rynku średnim przedsiębiorstwom z branży. 3 czy 5 mln to może „pestka” dla koncernów. Propozycja Pana Leszka Wieciecha pozwoliłaby na handel paliwami tylko członkom jego organizacji i można byłoby domniemywać, że tylko o to chodzi. Działanie takie byłoby jawnym naruszeniem przepisów o swobodzie gospodarczej. Jeszcze raz podkreślamy, że od ścigania przestępstw gospodarczych w naszym Państwie jest naprawdę wystarczająco dużo urzędów i  instytucji, którym te obowiązki przypisano z natury.  

 

Wypowiedź Pana Leszka Wieciecha >>KLIK<<   

  

 
 

Opinia do ustawy o wychowaniu w trzeźwości

 

    Po przeanalizowaniu projektowanych zmian w zapisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz po rozważeniu opinii, które wpłynęły do nas od przedsiębiorców. Generalnie jesteśmy przeciwni zapisowi, który zakazuje sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Argumentacje za wprowadzeniem tego zakazu są niedorzeczne. Mówi się tu o zakazie zakupu alkoholu na stacji paliw, a faktycznie jego sprzedaż odbywa się w sklepie przy stacji, podobnie jak w przy-stacyjnych sklepach hipermarketowych. Jeśli już Drodzy Senatorowie to taki zakaz powinien dotyczyć również Auchan, Carrefour, E. Leclerc czy Intermarche, tam gdzie są stacje.   
   Absurdem jest twierdzenie, że kierowca otrzymuje impuls do zakupu alkoholu widząc go na półce. Kupuje, wypija i wsiada do samochodu. Wszyscy widzimy dookoła alkohol na półkach, ale czy zaraz kupujemy?
   Absurdem jest uzasadnienie, że stacje benzynowe są kojarzone z nabywaniem alkoholu, bo są całodobowe. Drodzy Senatorowie dużo taniej dostaniemy alkohol w Tesco, które jest czynne, 24h/dobę. W sklepach przy stacjach paliw jest najdroższy alkohol, co stanowi skuteczną barierę dla wspominanego powszechnego zakupu.
   Kolejnym absurdem jest manipulowanie, że zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw wpłynie korzystnie na kulturowe uwarunkowania spożywania alkoholu. Drodzy pomysłodawcy, o co tu chodzi i co to za argument? Wychowanie w trzeźwości trzeba kształtować od podstaw a nie incydentalnie. Czy kiedykolwiek udowodniono, choć jeden przypadek, że doprowadzono do wypadku po spożyciu alkoholu zakupionego na stacji paliw?
   Następnym błędem jest twierdzenie pomysłodawców, że zakaz sprzedaży alkoholu przełożyłby się na wzrost cen paliw. Ceny paliw kształtuje rynek, w tym koncerny w hurcie i detalu. Uszczupli on dochody na stacji i dla małych obiektów powiększy kłopoty finansowe. Tak, więc proponowany projekt zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw jest niedorzeczny. Jest to czysta hipokryzja. Z argumentacji wynikałoby, że stacje paliw to główne miejsca gdzie kierowcy zaopatrują się w alkohol.

   Można na koniec wysnuć wniosek, że przerzucanie nieefektywnego działania Państwa w zakresie wychowania w trzeźwości na przedsiębiorców, kłóci się z poczuciem sprawiedliwości społecznej. Jest to wręcz nieuczciwe w stosunku do nich. Właściciele stacji paliw dokładają wszelkich starań, aby prowadzić swój biznes zgodnie z literą prawa, legalnie i z wielkim zaangażowaniem.

 

 
 

Koncesjowy absurd

 

   Wcześniej rozpisywaliśmy się o procesie przedłużania, bądź uzyskiwania koncesji. Tym razem okazuje się zaskakująca procedura związana z koniecznością uzyskiwania koncesji na nowo, mimo że była wydana np. dwa lata wcześniej i jest ważna jeszcze osiem lat.

   Wielu właścicieli stacji paliw to osoby dojrzałe, przemęczone prowadzeniem stacji i dalsza działalność dla nich jest zbyt uciążliwa. Podejmują oni wtedy decyzję o przepisaniu stacji na córkę lub syna, pragnąc służyć im jedynie doradztwem. Osoby na które dokonano zapisu muszą jednak wystąpić do URE z wnioskiem o udzielenie koncesji, mimo że przejęły obiekt, na który wydano już ją i to niedawno. Osoby te musza przechodzić swoja drogę przez mękę, mimo że np. rok temu przechodził ją darczyńca (poprzedni właściciel- ojciec, może matka). Jeszcze raz stosy tych samych dokumentów muszą trafić do urzędnika z URE. Znowu to trwa miesiącami, w świetle wezwań, uzupełnień, doręczeń, wręcz upokorzeń.

      Kto wymyśla i ustala takie procedury? W takich przypadkach sprawa przecież jest czytelna  

i oczywista. Nadmienić przy tym trzeba, że taka sama procedura dotyczy spadkobierców.

    Przepisanie stacji paliw ze zmianą w nazwie wiąże się z utratą koncesji, na tą stację. W tym momencie zgodnie z przepisami URE powinna nastąpić przerwa w sprzedaży paliw do momentu uzyskania nowego zezwolenia. URE nie obchodzi co będzie się działo ze stacją przez ten okres, w którym będzie wydawało decyzję. Z praktyki wiemy, że może to trwać nawet i pół roku. W tym czasie stacja paliw jest praktycznie zamknięta. Zero dochodu przy wysokich kosztach utrzymania, utrata klientów, wypadnięcie z rynku to tylko następstwa kończące się w tym momencie bankructwem w efekcie- upadłością. Pojawia się jeszcze jeden problem- co z pracownikami? Nie ma znaczenia, że chwilę wcześniej wydano decyzję dopuszczającą obrót paliwami na tej stacji, spełniającej przy tym wszystkie wymogi techniczne i prawne. Takie działania urzędów prowadzą tylko do omijania prawa, kombinowania, wymyślania sztuczek formalnych i gospodarczych. Takie działania nie powinny mieć miejsca w państwie, gdzie niby dba się o przedsiębiorców i o każde miejsce pracy.

       Panie Premierze jak długo podlegli Panu urzędnicy będą jeszcze wymyślać takie absurdy?

    Powyższe piszemy na prośbę i w imieniu właścicieli stacji paliw, których dokuczliwie dotknął powyższy proceder i którzy z wielkim trudem uchronili od zatracenia powierzony im dorobek

_________________________________________________________________________________

Podsumowanie roku 2013

 

 

Generalnie, rok 2013 dla niezależnego sektora był dość stabilny, choć nie uniknęliśmy w nim zawirowań. Marża na paliwach była nadal poniżej pokrycia kosztów działalności. Wystąpienia dystrybutorów LOO też nie napawały optymizmem. Poza tym, nie wiadomo, z jakiego powodu utknął projekt zapisów o zapasach obowiązkowych. Utrzymanie minimalnych zapasów, do krajowego porządku prawnego miało trafić do 31.12.2012r. Proponowane tu przez nasz sektor rozwiązania biletowe dałyby szanse nienależnym na rzeczywistą niezależność. Z naszego punktu widzenia, nastąpił też nadmierny rozrost „franczyzy”, napędzany strachem przed kryzysem.  Niezależni popadają tu w jeszcze głębsze spłaszczenie marży niejednokrotnie pogłębienie kłopotów finansowych, a wręcz zadłużenie. Oliwy do ognia dolewała tu szara strefa, szacowana przez POPIHN na około 4mld zł. Ze smutkiem przyjmowaliśmy też to, że wydarzenia w branży rynek rozpatrywał jedynie przez pryzmat koncernów. Na wielkich ogólnokrajowych konferencjach sektor niezależny był praktycznie pomijany, a jak już to jego problemy minimalizowane.  Cóż, z pozytywów na pewno było zakończenie ciągnącego się w nieskończoność serialu „modernizacja stacji paliw”. Po koniec roku, właściciele dostali dość dobre narzędzie biznesowe pod postacią nowych zapisów prawa o podatku VAT. Solidarna odpowiedzialność plus kaucje gwarancyjne mogą na przyszłość rozwiać wiele wątpliwości przy dokonywanych zakupach paliw. Z zadowoleniem przyjęliśmy też pracę nad obniżeniem opłat interchange, które dały realną wiarę na pozostawienie znacznych środków na obsługę kosztów obsługi kart płatniczych, które skutecznie wpłyną na realne podwyższenie marży.

W naszej Grupie, rok ten zaowocował wieloma sukcesami. Dokończyliśmy struktury organizacyjne, działania różnych podmiotów gospodarczych (partnerów) względem siebie jak i dla całej Grupy. Każdy z nas dokładnie wie, czego może się spodziewać od Grupy DELFIN i jakie funkcje pełni Agencja Solidarni w Biznesie, rozwiązując wiele problemów i służąc usługami dla wszystkich wszem i wobec. Z dumą przyjęliśmy akceptację naszych działań przez naszych partnerów. Nasze innowacyjne formy tchnęły w nas wszystkich wiarę, dodały otuchy i upewniły nas, że na zasadach panujących w naszej Grupie, jesteśmy w stanie przetrwać.

Marek Pietrzak

 

_________________________________________________________________________________

Przeszłość nauczką na Przyszłość


 

Tytułowe przesłanie stało się kanwą pod sposoby działania w Grupie Delfin. Wdrażana od końca 2011 roku innowacyjna metoda organizacyjna stworzyła nieograniczone możliwości gospodarczo-handlowe. Inspiracją do przeobrażeń nadal była niezależność, lecz rozumiana w dwojaki sposób. Z jednej strony jest to swobodne działanie partnerów grupy w grupie. Z drugiej zaś, jest to brak ponoszenia odpowiedzialności za poczynania partnera grupy, bądź grupy partnerów bez względu na jej charakter. Na tej bazie powstały różne platformy współpracy. Pod względem rodzajów działalności nie ma tu ograniczeń. Stacja paliw to przecież niekończący się ich zbiór – zbiór wzajemnie uzupełniających się elementów. Zamysłem było i jest stworzenie tu struktury jonowej. Ściśle ze sobą wiążą się tylko dwa podmioty((+, -)dipol). Dany podmiot może wiązać się chwilowo, bądź na stałe z kilkoma podmiotami, tworząc tyle jonów gospodarczych ile nawiązał dipolowych kontaktów handlowych. W obszarze grupy może powstać wiele zbiorów, jednorodnych powiązaniami. Polaryzacją kierunku działania inicjuje ASwB. Stąd właśnie bierze się jednolity nurt oparty na indywidualnym potencjale możliwości.


 

W 2013 roku powstał ostateczny schemat organizacyjny Grupy Delfin. Nad elastycznymi mechanizmami współpracy czuwa ASwB. Każdy partner swobodnie porusza się w ramach Grupy, wybierając dla siebie tylko mu odpowiadające powiązania (+, -). Taki przybraliśmy schemat działania na polu gospodarczym naszej branży. Wygodnymi narzędziami do współpracy z nami są specjalnie utworzone platformy: www.snosp.pl www.solidarniwbiznesie.pl www.agencja.solidarniwbiznesie.shoper.pl Wymienionymi platformami zarządza ASwB. Szczególnym ułatwieniem jest w ramach tych platform stworzony sklep internetowy Delfin. Z dumą możemy podkreślić, że rok 2013 zamknął się nawiązaniem kontaktów handlowych, w tym: stabilnych powiązań zakupów paliw. W 2013 roku udał nam się też cykl spotkań organizowanych na naszych stacjach. Wśród uczestników powróciła wola i energia do wspólnego działania. Z nadziei wyrosły realia: wspólne zakupy, wspólne mocne logo, wspólne działania prawne i wystąpienia, jednolite systemy płatnicze i lojalnościowe, wspólna usługa ADR i wiele, wiele innych. Wokół nas udało nam się silnie zintegrować ponad 30 podmiotów. Liczba partnerów wzajemnie ze sobą współpracujących i utrzymujących ze sobą kontakty w Grupie Delfin przekracza 50. Jak na początek wydaje nam się, że to niezły wynik. W koszyku naszych zainteresowań mamy ponad 120 zgłoszeń. Dzięki jasnej formule, liczymy w przyszłym roku przyciągnąć do nas kilkadziesiąt nowych, ściśle związanych partnerów. Z konkretów, szczególnie nastawiamy się na intensywną rozbudowę grup zakupowych na paliwa z importu. Tu liczymy na transparentnych partnerów – dostawców. Podkreślamy przy tym, że w naszym koszyku są już atrakcyjne oferty. Rynek odbiorców jest jednak spory. Stąd też nasza otwartość na konkretne propozycje z tego zakresu.


 

Działania ASwB w Grupie Delfin będą również szły w kierunku poszukiwania podmiotów będących hurtowniami, bądź producentami całej gamy produktów. Współpraca partnerów w branży jest nieograniczona asortymentem. Przygotowaliśmy tu proste, a  przez to jasne zasady współpracy, które zdobyły już do tej pory zaufanie naszych kolegów. I to zaufanie przedkładamy dla innych w 2014 roku. W Grupie Delfin nastawiamy się na korzyści osiągane przez każdego z nas. Każdy z nas pod różnymi postaciami staje się rynkiem zbytu (jon,+) lub zakupu (jon,-) dla drugiego. Tą korzyść bycia z nami szczególnie chcemy promować i eksponować w 2014 roku. 

 

_________________________________________________________________________________

PPOŻ na stacji paliw

 

Z uwagi na to, że za bezpieczeństwo na stacji paliw odpowiada jej właściciel, musi on be względu na to czy chce czy nie, dopilnować przestrzegania ppoż. To do jego obowiązków i w jego interesie jest między innymi przestrzeganie przeciw pożarowych wymagań budowlanych, wyposażenie obiektów w sprzęt ppoż. (gaśnice, sprzęt ratowniczy), zapewnienie osobom przebywającym na obiekcie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, zaznajomienie pracowników z przepisami ppoż. i co najważniejsze ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru.

 

Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu musi być zgodne z wymogami ochrony ppoż. Mówimy tu o strefach pożarowych tj.: magazynowej oraz wolno stojącego urządzenia lub zbiornika poza budynkami. Powyższe dotyczy występujących zagrożeń wybuchem z uwzględnieniem gęstości obciążenia ogniowego (przekraczającego 500 MJ/m2). Ważne przy tym jest, że obowiązek oceny zagrożenia wybuchem spoczywa na właścicielu stacji paliw, a zasady jakimi powinien się on przy tym kierować, zawarte są w PN i dyrektywach UE.

 

Wiele przepisów ppoż. ściśle wiąże się i wynika z warunków technicznych dotyczących stacji paliw. Można tu wymienić najważniejsze. Stacje paliw w szczególności powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed emisją par I klasy do powietrza w procesie magazynowania czy też podczas wydawania produktów naftowych, urządzenia sygnalizacji wycieków, urządzenia monitorowania aż w końcu instalacje zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych.

 

Istotną rolę odgrywają „odległości” np. odległość odmierzacza od króćca pomiarowego i przewodu oddechowego (zależy do strefy wybuchu – 1m więcej od niej, 10m od budynku – konstrukcja niepalna, 20m od innych, 5m od granicy działki). Wiążę się to z klasyfikacją produktów naftowych, w zależności od temperatury zapłonu (są trzy klasy). Ważne jest, aby budynek był usytuowany poza strefą zagrożenia wybuchem i zarówno on jak i zadaszenie powinny być wyposażone w instalację odgromową. Natomiast obudowa odmierzaczy powinna być uziemiona, a rezystancja węży nalewowych powinna być mniejsza niż 1MΩ. Ze względu na zagrożenie wybuchem, wszelkie studzienki powinny być oddalone min. 5m od dystrybutora.

 

Właściciel stacji musi pamiętać, że stacja paliw powinna być wyposażona w 2 gaśnice przewoźne 25kg każda, 3 koce gaśnicze, 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6kg każda. A gdy jest stanowisko tankowania LPG dodatkowo 2 gaśnice proszkowe po 6kg każda i koc gaśniczy. Poza tym, rodzaj gaśnic na obiekcie (budynek) powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, jakie mogą na nich wystąpić. Na stacji paliw powinny znajdować się źródła wody do celów ppoż. O wydajności 10m3/s.

 

Powyżej były zasygnalizowane najważniejsze aspekty ochrony ppoż. i nie jest możliwe w skrócie wymienić wszystkie przepisy choćby w odniesieniu do LPG. Nie można zapomnieć też o zasadach magazynowania butli z gazem płynnym. Wszystko to regulują odpowiednie przepisy, których szczegółowy zestaw można znaleźć na stronie internetowej Agencji Solidarni w Biznesie http://solidarniwbiznesie.pl/Akty-prawne/

 

Istotne stają się tu czynności kontrolne i ich zakres. Mogą one być przeprowadzone po uprzednim doręczeniu właścicielowi stacji paliw upoważnienia, przynajmniej trzy dni przed terminem ich rozpoczęcia. Osoba upoważniona – kontrolując, dokonuje analizy m.in.: odległości, parametrów pożarowych substancji, kategorii zagrożenia ludzi, skali zagrożenia wybuchem, podziału obiektu na strefy pożarowe, klasy odporności ogniowej, warunków ewakuacji, doboru urządzeń ppoż., wyposażenia w gaśnice, dróg pożarowych i wreszcie zaopatrzenia w wodę.

 

Zakres przepisów ppoż. na stacji paliw jest bardzo złożony, a tematyka wymagań bardzo obszerna. Właściciel stacji powinien skorzystać z fachowego doradztwa, bądź zlecić stosowne opracowanie firmom eksperckim. Musi on mieć na uwadze, że gdyby cokolwiek w tym temacie złego się przytrafiło (wypadek, uszczerbek na zdrowiu), to on właśnie będzie za to ponosił wszelkie konsekwencje.

 

Na sam koniec – morze przepisów i aktów prawnych, które regulują zakres ochrony ppoż. na stacji paliw, nie sposób traktować każde z osobna. Lektura ta, może wydawać się żmudna, ale jest niezbędna. W celu jej zgłębienia i przeanalizowania zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie pełen spis aktów prawnych dot. zagadnień ppoż. na stacji paliw.

 

 

___________________________________________________________________________________

Jesień na stacji paliw 

 

Jesień to mały przełom w zachowanych kierowców. Częste opady, krótsze dni są dla niektórych już nieco większym wyzwaniem. Kierowcy przypominają sobie o czymś, gdy jest już tego realna potrzeba. Stacja paliw w okresie jesiennym, przejściowym do zimy musi stać się przyjazna i być w stanie zaspokoić nawet zaskakujące potrzeby swoich klientów. Do takich wyzwań stację należy przygotować. Trzeba pomyśleć o poprawnej ekspozycji, o doborze asortymentu akcesoriów i kosmetyków (chemii) przydatnych i niezbędnych dla kierowców. Dbamy o widoczność elementów  przyciągających uwagę oraz ich atrakcyjność. Dobrze spisze się tablica z cenami i informacje na dystrybutorach. Wstawienie produktów planujemy tak, aby klient miał czas na zareagowanie i pokierowanie go gdy podejmie decyzję. Jak temu sprostać? Jesień powoduje częste czyszczenie samochodu. Tu konieczny jest przegląd odkurzaczy, trzepaczek do dywaników. Powinny one znajdować się pod zadaszeniem. Powinna też być specjalnie wydzielona strefa, gdzie można jeszcze spokojnie uzupełnić płyny eksploatacyjne. Dla płci żeńskiej mile wskazana pomoc. Jesienią na stacji paliw nie może zabraknąć preparatów przeciw parowaniu szyb jak i wszelkiego rodzaju chusteczek. Pamiętać trzeba o zwiększeniu stanów płynów do mycia i konserwacji, płynów do spryskiwaczy. Na półkach powinny leże gąbki i irchy. Kierowcy zaczną też poszukiwać preparatów konserwujących zamki.

 

Jesienna porą klient – kierowca powinien mieć zawsze dostęp do potrzebnego mu towaru, czyli niezbędnego i podstawowego, gwarantującego między innymi bezpieczeństwo. W tej kategorii mamy wycieraczki do szyb. Zawracam tu uwagę aby miały uniwersalny zaczep oraz wymienne adaptery. Ze względu na krótsze dni koniecznie musimy pomyśleć o latarkach, żarówkach i kamizelkach odblaskowych. Sprzedawać też się będą wszelkiego rodzaju uszczelniacze.

 

Wielu kierowców nadal preferuje samodzielne mycie samochodów, a jesienią jest to o wiele częstsze, więc produkty do mycia karoserii w ciągłej sprzedaży wydają się być niezbędne.

 

Pamiętajmy aby nie ograniczać wyboru asortymentu, a wiele z produktów to produkty impulsowe. Nie wpychamy ich w kąt, tylko dobrze eksponujemy. Zwróćmy również uwagę aby produkty miały właściwe opisy na opakowaniach w języku polskim (wymagania PiH)

 

Pomyślmy także o dwóch grupach cenowych: tańszej oraz droższej ale bardziej renomowanej.

 

Jesień to też dobra pora aby przygotować stację na zimę. Teraz wiele czynności można wykonać łatwiej i w bardziej przyjaznych warunkach. Koniecznie należy sprawdzić czy nie odstało nam się za dużo wody w zbiornikach. Obojętnie jaka będzie jej ilość, wskazane jest jej usuniecie. Zimą temperatura w zbiorniku może spaść nawet do 4 st. Celsjusza, powodując gęstnienie osadów, co może znacznie utrudnić ich późniejsze usunięcie. Stację  zaopatrujemy w okresie jesiennym w sól techniczną i piasek w celu usuwania śliskości nawierzchni. Jesienią pojawią się wielokrotnie niebezpieczne nocne przymrozki. Do usuwania śliskości spowodowanej zmieszaniem oleju z opadami deszczowymi wygodne są sorbenty, których w tym okresie szczególnie nie powinno zabraknąć na stacji paliw. Niezbędnym wydaje się też być regulacja oświetlenia ze względu na krótsze dni. Widoczność wjazdów na staję oraz pod wiatą często warunkuje bezwypadkową pracę stacji.  Ze względu na coraz częstsze pojawianie się temperatury poniżej zera, warto mieć na stacji odmrażacze zamków i chemię do odmrażania szyb. Wydaje się, że to byłyby wszystkie podstawowe aspekty, którymi powinien zając się właściciel stacji przystępując do sezonu jesiennego.

___________________________________________________________________________________

Nasz komentarz w Raporcie:

 

"Stacje Paliw - sprzedaż detaliczna 2013"

 

Pierwsza połowa 2013 roku była nieco bardziej łaskawa dla sektora stacji paliw. Problemów jednak nie ubyło, zmieniła się jedynie ich skala – odrobienie strat z ubiegłych lat wydaje się być niemożliwe. Łatwiej jest bilansować bieżącą działalność. Powinna być raz definitywnie rozwiązana słuszność koncesjonowania sprzedaży paliw. Jak widać z alarmujących sygnałów, nie ma ona żadnego wpływu na walkę i ograniczanie szarej sfery. Koncesjonowanie jest obecnie związane ze zbieraniem stosów dokumentów, które wcześniej wydały organy do tego uprawnione. A co najważniejsze, na podstawie tych dokumentów każdy obiekt otrzymał decyzją stosownego urzędu pozwolenie na użytkowanie, a ta decyzja jest weryfikowana przez Urząd Regulacji Energetyki (czy słusznie?). Koncesja w obecnym kształcie wydaje się być jedynie mechanizmem do nakładania niebotycznych kar na właścicieli, którzy wszelkimi siłami próbują utrzymać się na rynku.

Poza tym, sektor niezależny czułby się swobodnie i bardziej niezależnie gdyby zmodyfikowano konieczność tworzenia stosownych rezerw paliw w przypadku importu. Nie byłby on zdany tyko i wyłącznie na zakupy od koncernów, które wykorzystują to do oceny i selekcji niezależnego ryku. Jak można konkurować w strefie paliw z kimś, od kogo kupuje się to paliwo?

Nasza sieć oparta na Stowarzyszeniu SNOSP musiała uporać się z powyższymi problemami. Byli tacy, którzy nie dali rady dotrzymać kroku. Oferta nasza skierowana jest do wszystkich, niezależnie od wielkości. Wiadomo, że najmniejsi mają najtrudniej i to im było szczególnie ciężko utrzymać się na rynku. Powód to niewystarczające obroty. Nadal o tych „małych” chcemy jednak pamiętać i im pomagać. Skierowaliśmy się obecnie w kierunku silniejszych, proponując im cały wachlarz korzyści z przystąpienia do Grupy Delfin. Realizujemy pomysły na wspólne zakupy, trwa to może trochę długo, ale ostrożności na rynku paliw nigdy za wiele! Stacji w naszej Grupie co ubyło to i przybyło. Powodów tego stanu było wiele –zmiany infrastruktury, upadłości, zmiany właścicielskie itp. Obecna liczba stacji ustabilizowała się na poziomie 31 w pełnym brandzie.

Liczymy, że z rozwojem wspólnych zakupów będzie następował równolegle rozwój sieci i że pozostali członkowie przystąpią do bardziej dynamicznego brandingu. Uruchomiliśmy sklep internetowy – tu sukcesywnie będziemy poszerzać asortyment, natomiast za pośrednictwem ASwB będziemy oferować coraz szerszy zakres usług, coraz nowsze sposoby na powiększenie przychodów (dochodów!!!) Po zalogowaniu będzie można przeglądać aktualną listę zagrożeń. Stawiamy na intensyfikację rozwoju handlu wzajemnego promując go różnymi formami tj. pikniki, spotkania integracyjne z firmami poszukującymi nowych rynków.

Szara strefa to efekt zbyt rygorystycznych ograniczeń prawnych, pieczołowicie respektowanych przez urzędy do właścicieli transparentnie prowadzących działalność opartą na wszystkich zezwoleniach. Do dziś tak naprawdę nie można ukarać osoby za prowadzenie handlu paliwami bez „papierów” i na tzw. „kocią łapę”. Urzędnicy i służby państwowe są w tym przypadku dziwnie bezsilne. Można sobie zadać tu pytanie jak możliwe jest wlewanie takich ilości paliwa ON do kraju przez granicę? Jak może być ono niezauważane przez urzędy celne i służby kontrolne na granicy?

 

___________________________________________________________________________________

Piknik Grupy DELFIN 27-28 czerwca 2013 w Przasnyszu

 

Wielu z nas ma już za sobą dostosowanie swoich stacji, obiektów do obowiązujących wymogów i poniosło spore nakłady z tym związane. Czas pomyśleć o miejscu i przynależności swego biznesu. Jest nas jeszcze wielu, a razem jest raźniej. Marże od początku roku 2013 do chwili obecnej utrzymują się na przyzwoitym poziomie. Czu uda nam się odrobić strat z poprzedniego roku? Na pewno będzie ciężko. Spadek cen hurtowych był na szczęście szybszy niż spadek cen detalicznych. Niestety już dzisiaj następuje wyhamowanie tej tendencji. Ceny hurtowe zaczynają się znowu odbijać.

Generalnie są trudne czasy dla stacji paliw. W świetle powyższych faktów, powracamy do wspólnych programów działania, koncentrując się w znacznym stopniu na pracach nad wspólną siecią DELFIN. Tu każdy dla każdego może być partnerem. Obecnie zostały usystematyzowane i uregulowane zasady uczestnictwa w Grupie DELFIN. Stworzone zostały jasne i proste reguły przynależności. Generalnie, niezależność jest tu dobrem najwyższym. Każdy odpowiada tylko i wyłącznie za siebie. Lista korzyści jest długa: pomoc oraz atrakcyjne rabaty przy modernizacji stacji paliw, szkolenia, konferencje, ochrona prawna, doradztwo ekonomiczne, promocja, marketing, wsparcie handlowe, doradztwo ADR, ochrona środowiska i wiele innych. Będziemy ją objaśniać na każdym z naszych spotkań, na które już teraz zapraszamy.

W nawiązaniu do powyższego, 27-28 czerwca 2013 roku odbędzie się plenerowe spotkanie Grupy DELFIN. W trakcie spotkania mamy przewidziany szereg atrakcji. W atmosferze pikniku odbędą się pokazy rzeczywistego działania różnego rodzaju sorbentów. Sposoby i zasady ich używania przedstawi firma Andel Polska Sp. z o.o. Przedstawiciele firmy Andel przeszkolą obecnych z zasad ochrony środowiska i z zagrożeń z tym związanych praktycznie i teoretycznie. Firma Andel jako członek naszej Grupy jest przykładem jak otwarte mamy schematy działania. Powyższa prezentacja odbędzie się na stacji paliw DELFIN Pana Wiesława Budnego w Przasnyszu przy ulicy Słowackiego 23G. Trzeba przy tym zaznaczyć, że firma Andel objęła patronatem nasz piknik, za co z góry serdecznie dziękujemy. Cały zakres prac oraz świadczonych usług przez firmę Andel można odnaleźć na naszej stronie internetowej www.solidarniwbiznesie.pl Na tej samej stacji paliw DELFIN odbędzie się również pokaz bardzo interesującego systemu bezpieczeństwa wykorzystującego dym i mgłę. Firma Concept Smoke Screen zaprezentuje zasłonę dymną zaprojektowaną tak, aby ograniczała pole widzenia za pomocą mgły lub dymu, chroniąc tym samym obiekt przez intruzami i włamywaczami. Piknik Grupy DELFIN będzie okazją dla jego uczestników do wymiany doświadczeń, przedstawienia swoich możliwości, podzielenia się w miłej atmosferze swą wiedzą. Piknik nasz ma formułę otwartą. Wolę swego uczestnictwa w nim, prosimy zgłaszać na nasz adres mailowy snosp@wp.pl Szczegółowe informacje dotyczące pikniku można uzyskać dzwoniąc pod podane numery telefonów:

Marek Pietrzak Kom. 605-850-055

Paulina Ossowska Kom. 693-737-090

 

___________________________________________________________________________________

Współpraca, kooperacja, konsolidacja

 

Z początkiem roku nastaje w podmiotach gospodarczych szczególny okres konkretyzowania planowanych działań na zbliżający się rok obrotowy, a nawet wytyczania obszarów działania na najbliższe lata. W tych działaniach potrzebna jest współpraca, kooperacja, konsolidacja i wzajemne zaufanie. Ten obszar może uzupełnić owocne współdziałanie firm w gronie partnerów Konsorcjum Jesteśmy Razem (KJR). Zwracamy się zatem do wszystkich środowisk biznesowych, małych i średnich podmiotów by włączyły się aktywnie w rozwój wspólnego Konsorcjum. W szczególności zwracamy się do podmiotów, które zajmują się produkcją, handlem, różnorodnymi usługami, a nawet do podmiotów ze sfery finansów, ubezpieczeń, turystyki i rekreacji. Wśród różnorodności podmiotów w ramach KJR, jesteśmy w stanie łatwo znaleźć partnerów biznesowych, świadczyć usługi wzajemne, handlować nawzajem ze sobą. Na zewnątrz zaś, jako KJR we wspólnych poczynaniach biznesowych, jesteśmy w stanie reprezentować ogromny potencjał gospodarczy, z którym każdy musi się liczyć.

Pytania w sprawie przystąpienia na grona KJR prosimy kierować do osób i na adresy, które podane są w stopce oraz w zakładce „Kontakt”

 

___________________________________________________________________________________

To już fakt ! Dołącz do nas !

 

Z początkiem 2012 roku w Grupie Delfin przedstawiono nową inicjatywę sposobu działania. Opiera się ona m.in na Konsorcjum Jesteśmy Razem, które powołano do życia 15 czerwca 2012. Do Konsorcjum na starcie przystąpiło 8 właścicieli firm. Od tego dnia prowadzono intensywne wdrażanie idei KJR, jego celów i misji. Na Zjeździe 7 listopada 2012 pojawiło się 22 Konsorcjantów. Część Partnerów wyraziła wolę uczestnictwa w handlu wewnętrznym jako dostawcy produktów i usług dla pozostałych członków Grupy. KJR swe działania na zewnątrz i w Grupie realizowała poprzez Agencję Solidarni w Biznesie, która poza handlem wzajemnym koncentrowała się na budowie grup zakupowych, szczególnie na rynku paliw. ASwB, jako Lider KJR przygotowała konkretne schematy współpracy z firmami dostarczającymi lub produkującymi paliwa, z firmami będącymi producentami towarów z branż otaczających. Jesteśmy przekonani, że ta forma zakupów znajdzie swoich zwolenników. Uczestnicząc w handlu, będąc Partnerem KJR, każdy z nas zachowuje pełną niezależność, odpowiadając jedynie za swe osobiste zobowiązania. Liczymy gorąco, że właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, w tym stacji paliw, firm produkujących, firm usługowych, dołączą do nas. W gronie KJR jest dla nich wiele możliwości stymulujących rozwój ich firm. Tylko tu i w ten sposób jesteśmy w stanie osiągnąć korzyści ekonomiczne podnosząc prestiż prowadzonych firm. Tworząc wzajemną sieć powiązań handlowych, tworzymy dla zewnątrz sieć podmiotów kształtujących jednolitą markę DELFIN.

Solidarni w Biznesie
Siedziba: 81-824 ul. Armii Krajowej 147A/4

e-mail: solidarniwbiznesie@wp.pl

Marek Pietrzak - tel.kom. 605-850-055
 
Copyright ©2016 Solidarni w Biznesie "DELFIN", All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem