Agencja Solidarni w Biznesie "DELFIN"
- Organizator Usług, Handlu i Grup Handlowych 
 

Użytkownik programu lojalnościowego

 

REGULAMIN PROGRAMU 

                                                      

1.      Zasady ogólne

1.1. Niniejszy regulamin zawiera warunki uczestnictwa w organizowanym przez  Sieć Stacji Paliw DELFIN Programie, skierowanym do Stałych Klientów.  Program ma na celu nagradzanie Uczestników za zakup towarów lub usług w  sieci DELFIN.

1.2. Program prowadzony jest na Stacjach Paliw DELFIN oznaczonych stosowanym logiem.

 

2.      Warunki przystąpienia do Programu

2.1. Uczestnikiem Programu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna, która  dokona na Stacji DELFIN zakupu paliwa oraz złoży na Stacji Paliw  podpisany formularz zgłoszeniowy.

2.2. Po zgłoszeniu i podpisaniu formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzymuje Kartę Programu i od tego momentu może zbierać punkty.

  

    3.      Zasady Programu

3.1. Kartą Programu może posługiwać się każdy Uczestnik, lub osoba, która  zostanie przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca  Kartę jest uczestnikiem Programu.

3.2. Sieć DELFIN zastrzega sobie prawo zastąpienia towaru wskazanego w katalogu innym, podobnym.

3.3. Zgromadzone punkty mogą być wymieniane wyłącznie na towary zawarte w Katalogu obowiązującym w chwili zamawiania prezentu.

3.4. W razie wątpliwości co do prawidłowości korzystania z Karty personel Stacji może ją zatrzymać do wyjaśnienia.

 

4.      Gromadzenie punktów

4.1. Uczestnik gromadzi punkty na Karcie poprzez zakup towarów lub usług objętych Katalogiem, według przeliczników w nim zawartych.

4.2. Uczestnik powinien okazać kasjerowi Kartę przed zapłatą za zakupione towary lub usługi.

4.3. Punkty są przyznawane tylko pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za  zakup towarów lub usług wyłącznie gotówką lub bankową kartą płatniczą.

4.4. Zabrania się gromadzenia punktów przez prowadzących Stacje DELFIN oraz pracowników i ich rodzin.

 

5.      Wymiana punktów

5.1. Prezenty można odbierać  tylko  za punkty zgromadzone na jednej Karcie. Po dokonaniu wyboru prezentu  sprzedawca dokonuje odczytu Karty i odejmuje stosowną ilość punktów  według przelicznika zawartego w Katalogu.

5.2. Prezenty dostępne na Stacjach DELFIN są tam odbierane. Prezenty  niedostępne w danej chwili są zamawiane przez Uczestnika, a następnie  odbierane na Stacjach, na których były zamówione,  w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia.

 

6.      Postanowienia końcowe

6.1. Sieć DELFIN zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i Katalogu.

6.2. Sieć DELFIN zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie  po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na Stacjach  Paliw.

6.3. Ryzyko związane z utratą lub zniszczeniem Karty i związane z tym ryzyko utraty punktów obciąża Uczestnika.

Solidarni w Biznesie
Siedziba: 81-824 ul. Armii Krajowej 147A/4

e-mail: solidarniwbiznesie@wp.pl

Marek Pietrzak - tel.kom. 605-850-055
 
Copyright ©2016 Solidarni w Biznesie "DELFIN", All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem