"Codziennik"

****************************************************************************************************************
+++Złoty mocniejszy do euro, EURUSD w dół+++Niewielka korekta na rynkach długu+++ Rynki spokojnie czekają na dane+++
****************************************************************************************************************
Spotkanie Jesień 20177
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
****************************************************************************************************************
Jesień w DELFINIE 2017
Galeria zdjęć
Konferencja
Jesień w DELFINIE 2017
Witam
Miło nam będzie gościć Państwa  w wyjątkowym  spotkaniu. Spotkanie to odbędzie się 05.10.2017 w miejscowości Zgierz  w Restauracja – Rute-One  (koło Łodzi) ul. Ozorkowska 44. Uczestnictwo Państwa będzie dla Was jedną z niewielu takich okazji nawiązania nowych kontaktów a co najważniejsze, dowiecie się o podwójnej opłacie za OPC pobieranej przez URE, jak z tym walczyć. Czy już koniec z trzema rozporządzeniami w   nowym Prawie Energetycznym . Wymagane też jest podanie całej obecnej infrastruktury służącej do obrotu wyżej wspomnianych rodzajów paliw i inne….UZUPEŁNIENIE. Powiemy też o problemie prężności par na benzynie – co z karami.  Będziecie też mogli być świadkami interesujących pokazów, prezentacji, biorąc czynny udział w różnych degustacjach. Wszystkiego będzie można popróbować, dotknąć, zasięgnąć opinii. Zachęcamy Was do uczestnictwa w całym programie, szczególnie w atrakcjach spotkania. Podczas, których bardziej emocjonalnie dotrzecie do przybyłych naszych partnerów.
 
   Agenda spotkania
Pod patronatem Agencji Solidarni w Biznesie
05.10.2017
Zgierz  k/Łodzi
Ul. Ozorkowska 44
Restauracja-Rute One
 
11:00-Powitanie i przedstawienie uczestników, Przedstawienie problematyki spotkania, omówienie co nam zaaplikował Rząd
11:30-„Karcher”  i wszystko wiadomo,
12:10-„IBT International Brands Trading” łakoci  nigdy dość,
12:50-„Adast Polska” marka każdemu znana,
13:30-„Tarczyński”  idealna przekąska,
14:10-„Petroster-Serwis”  wszystko dla stacji paliw,
14:50-„Royal Apple Activ” ile w tym zdrowia i przyjemności,
15:30-„Tottolet” ile w tym higieny i komfortu,
16:10-„Komodo” Gdy jedziesz przez Polskę w ciemną noc, Energetyki Komodo dają Ci MOC
16:40-„EUROL Dystrybutor-Prager&Zdampol” oleje ale inaczej,
17:10-„UAB Shakespeare Music” w miłej atmosferze,
18:00-Pakiet  energetyczny, co z trzema rozporządzeniami, przegląd   SENT, Podwójna oplata za koncesję – szczegóły – pozew zbiorowy, Znowu kłopoty z prężnością par.            
19:30-Uroczysta Kolacja   przy suto zastawionym stole.
02:00- finito.
Projekt nowelizacji SENT
Mamy projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, uzupełniający system SENT o drugi komponent GPS, czyli dane geolokalizacyjne. Rada Ministrów go przyjęła i teraz trafi do Sejmu. RM uważa, że  dane z rejestru dodatkowo powinny być uzupełniane o wskazania GPS. Pozwoli to niby stworzyć rzeczywisty obraz przemieszczania towarów. Dane zawarte w rejestrze będą porównywane z danymi uzyskiwanymi z lokalizatora czyli trasa przewozu ze zgłoszeniem. 
Przewoźnik będzie zobowiązany do wyposażenia środka transportu w lokalizator, zaś obowiązkiem kierującego będzie włączenie lokalizatora w momencie rozpoczęcia przewozu i wyłączenie w chwili zakończenia przewozu w ostatnim miejscu rozładunku. 

RM przewidziała też kary pieniężne za brak wyposażenia środka w lokalizator - 10 tys. zł dla przewoźnika i od 5 do 7,5 tys. zł dla kierującego. 
Jeszcze jedno kontrolowanie
 
W czwartek sejm uchwalił nowelizację ustawy o dozorze technicznym. Zgodnie z jej zapisami, sprawność urządzeń służących do odzyskiwania oparów na stacjach  paliw będzie kontrolowana przez Urząd Dozoru Technicznego. Co smutniejsze, proponuje się przy tym opłatę w wysokości  100 zł za wykonanie pomiaru odzyskiwania oparów na jednym wężu dystrybutora.
Przypomnijmy, że stacje paliw muszą być wyposażone w urządzenia o co najmniej 85 % sprawności odzyskiwania oparów.
Ważna informacja
 
Przy zgloszeniach na PUESC/eKLIENT mamy trzy rodzaje zgłoszeń SENT: zbiorczy, precyzyjny i na siebie.
 
****************************************************************************************************************
 
 
Nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne dot. paliw
 
ciekłych do realizacji od lipca i sierpnia
 

 
W kwietniu i w maju br. minister energii wydał trzy rozporządzenia regulujące rynek paliw ciekłych, przewidziane w ustawie Prawo energetyczne (wg art. 4ba ust. 6, art. 43d ust. 2 i art. 43e ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne):
 
Rozporządzenie z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (Dz. U. poz. 945).
 
Rozporządzenie z 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (Dz. U. poz. 1011).
 
Rozporządzenie z 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (Dz. U. poz. 1043).
 
Wejście w życie ww. rozporządzeń skutkuje powstaniem obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, zgodnie z przepisami przejściowymi art. 29 i art. 31 ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1165 z późn. zm.). Urząd zwraca uwagę przedsiębiorców na terminy wskazane w tych aktach wykonawczych - 7 i 14 lipca oraz 20 sierpnia br.
 
Pozdrawiam serdecznie,
Marek Pietrzak 605 850 055
 
****************************************************************************************************************
Wnioski z pakietu energetycznego i rozporządzenia które wystartowało.
 
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności wchodzi w życie 7 czerwca 2017 roku.
Art. 31 pakietu energetycznego mówi  „ Przedsiębiorstwa energetyczne, którym przed wejściem w życie ustawy udzielono koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–4, w zakresie, w jakim dotyczą paliw ciekłych, zgłaszają do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pierwszą informację o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych w oparciu  o informację, o której mowa w art. 43e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 43e ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1”
Termin jednego miesiąca na złożenie powyższej jako pierwszej informacji dotyczy także przedsiębiorstwa energetyczne, które uzyskały koncesje, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–4, w zakresie,  w jakim dotyczą paliw ciekłych, po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, a przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 43e ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.
Stąd, w terminie do 7 lipca 2017 roku wszystkie przedsiębiorstwa posiadające wszystkie rodzaje koncesji dotyczących paliw ciekłych powinny zgłosić do Prezesa URE informację o całej eksploatowanej lub wyłączonej z eksploatacji infrastruktury paliw ciekłych, według załączonego wzoru sprawozdania.
Każda kolejna nowa infrastruktura paliw ciekłych włączona do eksploatacji po dokonaniu tego pierwszego zgłoszenia całości infrastruktury lub wyłączona trwale z eksploatacji po tym terminie  powinna być zgłoszona przez koncesjonariusza oraz podmioty przywożące  do URE w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń pod rygorem kary finansowej w wysokości 10 tys. PLN za nie dokonanie zgłoszenia każdej z rodzajów infrastruktury paliw ciekłych.
 
Pozdrawiam serdecznie,
Marek Pietrzak 605 850 055
 
****************************************************************************************************************
Ważne !!!
30.05.2017 weszło rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych. 
 
****************************************************************************************************************
Konkurs na najlepszą stacjię paliw 2017
 
Ważnym dla nas wydarzeniem na PetroTrend 2017 był konkurs na najlepszą stację paliw. Po raz TRZECI !!! w  kategorii niezależna stacja paliw działająca w organizacji pierwsze miejsce zdobyła stacja paliw GOOD OIL w Czarnej Wodzie, związana ze Stowarzyszeniem Niezależnych Stacji Paliw. 
 
 
GOOD OIL
Zwycięzca Kategorii Stacja Benzynowa Działająca w Ramach Organizacji Właścicieli 2017
 
 
 
Szczerze, od serducha płynące nasze gratulacje. Możemy być z nich dumni, ale też możecie być dumni sami z siebie. Dziękujemy wszystkim niezależnym właścicielom stacji paliw, że radzą sobie, trwają i że możemy  z podniesioną głową reprezentować ich na takich konferencjach. 
PetroTrend 2017 już za nami.
 
Podczas paneli dyskusyjnych zetknęliśmy się z różnymi opiniami i podejściem do biznesu paliwowego. Oczywiście staraliśmy się brać udział we wszystkich wydarzeniach. Jednym z głównych dla nas był BUSINESS SPEED DATING. Tu pełniąc rolę kupca odbyliśmy 22 spotkań, nawiązując pierwsze kontakty z dostawcami różnych urządzeń, produktów, czy też usług. Reprezentowaliśmy Was, wskazując konieczność i wygodę handlu z nami, jako Grupą Zakupową DELFIN.
 
****************************************************************************************************************
Dzień dobry
Minął prawie miesiąc od dnia kiedy zaczął działać SENT. Robię małe sumowanie z naszymi uwagami i wątpliwościami.
Pismo kierowane jest do Ministerstw: Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Energetyki, Głównego Urzędu Celnego, URE, Krajowej Administracji Skarbowej. Pyknijcie jak sobie radzicie, co przysparza kłopotów, czego nie wiecie, co chcielibyście wiedzieć, Ważne czy mieliście już kontrolę, Jak przebiegła? Chcę aby został stworzony katalog zachowań
 
W następnym etapie będziemy kojarzyć tych którzy sobie radzą w praktyce z tymi co mają kłopoty.
 
Pozdrawiam serdecznie,
Marek Pietrzak 605 850 055
 
****************************************************************************************************************
Jak było w FOJUTOWIE - galeria zdjęć
 
****************************************************************************************************************
Nominacja do BEST QUALITY 2015

Uwieńczenie piętnastoletniej działalności SNOSP

   

Nasze Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw ma swe korzenie w Sopocie od 2000 roku. W tym roku, będzie już 15 lat jak działamy. Jesteśmy otwarci dla wszystkich właścicieli stacji paliw, ale nasze serducho jest szczególnie wrażliwe dla tych, których nie chce żaden koncern, sieć lokalna czy utytułowana grupa. Nie każdy chce przyjmować Brand i narzucać więzy,  z którymi nieraz jest wręcz nie po drodze. Wachlarz naszej pomocy i usług to nieograniczone możliwości trwania, na tak wymagającym rynku. Przebrandowienie stacji na „DELFINA” nie jest warunkiem przynależności do nas. Kto tylko ma wolę to zawsze ma na czym skorzystać, będąc nadal przy tym sobą. Takie działania to wysiłek organizacyjny. Sukcesem SNOSP jest to, że jest wciąż potrzebny. Tylko my możemy być rzeczywistym i szczerym głosem mówiącym o realnych zagrożeniach oraz szansach stacyjnika. Praktycznie, po piętnastu latach doczekaliśmy się niezależnej oceny naszych działań. Doceniono to, co robimy, komu służymy. Z wielką przyjemnością komunikujemy, że Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw „DELFIN” uzyskało nominację do tytułu BEST QUALITY 2015, w kategorii usługi dla biznesu. Kapituła stwierdziła, że nasze codzienne działanie i ciężka praca, ma niebagatelny wpływ na rozwój naszego kraju. Pomysłodawcą programu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości, główny organizator Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, na którym w tym roku będziemy też i MY. Program prowadzony jest wspólnie z Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazety Prawnej i Biznes PLUS w Gazecie Wyborczej. BEST QUALITY to program promujący, wizerunkowy, którego celem jest nagrodzenie instytucji lub firm działających na polskim rynku, które cechuje najwyższa jakość zarządzania i funkcjonowania. W tym koszyku znaleźliśmy się i MY. 
 
****************************************************************************************************************

Formularz kontaktowy

Agencja Solidarni w Biznesie
Biuro: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 147A/4
Siedziba: 81-843 ul. Armii Krajowej 48/3
tel/fax: (58) 341-40-29
e-mail: solidarniwbiznesie@wp.pl

Marek Pietrzak - tel.kom. 605-850-055
 
Copyright ©2016 Agencja Solidarni w Biznesie "DELFIN", All Rights Reserved.