"Codziennik"

****************************************************************************************************************
Niech się Wam wszystkim darzy
****************************************************************************************************************
Kasa fiskalna on-line na stacji paliw
 
 
 
Z początkiem 2018 roku ma funkcjonować Centralne Repozytorium Kas. Główną jego funkcją ma być gromadzenie danych przesyłanych automatycznie z nowych kas fiskalnych  przez Internet. Nowe kasy fiskalne będą co kilka godzin wysyłać automatycznie  odpowiednie informacje do CRK. W ten sposób CRK ma nadzorować i kontrolować prawidłowość transakcji występujących pomiędzy podatnikami. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zapewnić stałe łącze dla ciągłej komunikacji kasy fiskalnej z CRK.
 
19 grudnia 2017 pojawiła się kolejna wersja Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy.                                                                                                                       CZEKAMY !!!
 
Np: Branże takie jak: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych, będą musiały wymienić stare kasy na nowe on-line do dnia             31 grudnia 2018 r.,
 
 
 
WEJDZIE NA PEWNO, Kiedy ? Pyknę
 
****************************************************************************************************************
*******************************************************
 
Świąteczne 2017 w Delfinie
już za nami
 
ASwB, jako organizator Świątecznej Konferencji,  pragnie wszystkim uczestnikom podziękować za przybycie. Szczególne podziękowania należą się za wspaniałe prezentacje i pokazy.
Jak widać, odpowiedź,  na „Co możemy” nie ma granic. Nie ma granic, bo możliwości nasze drzemiące w nas, są ogromne. Działania każdego z nas  na rzecz drugiego traktujmy jako dar. Jesteśmy sobie potrzebni. ASwB ciągnięte delfinowym Rudolfem pełni misję jednoczenia biznesu i tylko po to, aby każdy osiągnął korzyść, dzięki wspólnym korzyściom w Grupie.
W tym miejscu, jesteśmy niezmiernie dumni, że swą obecnością zaszczyciło nas tylu przedstawicieli firm i właścicieli stacji paliw. Chcemy też podziękować wszystkim tym, którym nie udało się do nas dotrzeć, a sympatyzują się z naszymi działaniami. Z tego miejsca mamy zaszczyt życzyć wszystkim wszelkiej pomyślności. 
 
 
 
„Green Steam” parowy samoobsługowy automat do prania tapicerki,
********************************************************
 
 
 
 
 
 
„Wydawnictwo NIKO” a może książeczki dla dzieci,
********************************************************
 
 
 
 
 
 
„WIESHEU” piece do gastronomii,
********************************************************
 
 
 
 
 
 
„Bio Naura” słodkości inaczej,
********************************************************
 
 
 
 
 
 
„mLeasing” formy finansowania-oferta specjalna na cysterny ,
********************************************************
 
 
 
 
 
 
„R-Project” produkcja reklamy,
******************************************************** 
 
 
 
 
 
 
„IMPEL” wynajem ubrań roboczych,
********************************************************
 
 
 
 
 
 
„PROFi” życie nabiera smaku,
********************************************************
 
 
 
 
 
 
„Euro Pilot” kartografia w najlepszym wydaniu,
********************************************************
 
 
 
 
 
 
„BOLARUS” urządzenia chłodnicze dla stacji,
********************************************************
*********************************
 
 
 
Już tylko 6 dni
 
 
 
Patronat honorowy konferencji objęła firma PETROSTER-SERWIS
 
 
 
 
 
 
 
****************************************************************************************************************
 
6 dni pozostało do świątecznej konferencji w  Delfinie 
07. 12.2017
 
 Program spotkania w części roboczej tj. między 12:00 a 19:00 jest skierowany do firm poszukujących dogodnych warunków zakupów towarów handlowych z nastawieniem na branżę paliwową, jak również,  do wszystkich tych, którzy poszukują nowych sposobów działania oraz są otwarci na innowacyjne formy organizowania się. Znajdzie się tu także obszerne miejsce dla aspektów techniczno-prawnych prowadzenia działalności obejmującej obrót paliwami. Osoby, które czują się niepewnie i poszukują wsparcia w biznesie u nas znajdą przyjazne dusze i mogą liczyć na pomoc.
Wszystkim uczestnikom życzymy owocnych obrad i zadowalających efektów handlowych. Życzymy również miłej zabawy w przyjaznej atmosferze.
 
 Zapraszamy serdecznie wszystkich właścicieli stacji paliw oraz małych i średnich przedsiębiorców chłonnych wiedzy i rekreacji drogą integracji!
Agenda spotkania
Pod patronatem Agencji Solidarni w Biznesie
07.12.2017
Zgierz  k/Łodzi
Ul. Ozorkowska 44
Restauracja-Rute One
 
11:30- Powitanie i przedstawienie uczestników,
12:00- „Green Steam” parowy samoobsługowy automat do prania tapicerki,
12:30- „Wydawnictwo NIKO” a może książeczki dla dzieci,
13:00- „WIESHEU” piece do gastronomii,
13:30- „Petroster serwis” wszystko dla stacji,
14:00- „Bio Naura” słodkości inaczej,
14:30- „mLeasing” formy finansowania-oferta specjalna na cysterny ,
15:00- „R-Project” produkcja reklamy, 
15:30- „IMPEL” wynajem ubrań roboczych,
16:00- „PROFi” życie nabiera smaku,
16:30- „Euro Pilot” kartografia w najlepszym wydaniu, 
17:00- „BOLARUS” urządzenia chłodnicze dla stacji,
17:30- Inne aspekty prawne związane z działalnością stacji paliw
18:00- Blok branżowy.                                                                                        
            Handel wzajemny i zewnętrzny w ramach grup zakupowych.                                                                                                                Pakiet  transportowy, przegląd   SENT.                                                                                                                                                        Dokumentacja SENT.                                                                                                                                                                                        Pozwy w podwójnej  opłacie za koncesję – szczegóły.                                                                                                                                Co dalej z prężnością par.                                                                                                                                                                                Ochrona środowiska na stacji-sprawozdania,                                                                                                                                            Jak przebiegały kontrole celników naszych transportów.                                                                                                                          Sutki użycia oleju opałowego do jazdy samochodem. 
            Znakowanie metkami cenowymi towarów   
            NCW od 01.01.2018                                                                                                                                                                                                 
PROPOZYCJA LIBIJCZYKÓW DLA GRUPY DELFIN ??? !!! 
       
19:00-Uroczysta Kolacja   przy suto zastawionym stole. Życzenia , zabawa, 
02:00- finito.
 
****************************************************************************************************************
 
Jak by co to tylko u nas na koferencji
Świąteczne 2017 w Delfinie
 
07.12.2017
 
Maiło nam będzie gościć Państwa na naszym extra ŚWIĄTECZNYM spotkaniu. Spotkanie to odbędzie się 07.12.2017 w miejscowości Zgierz  w Restauracja – Rute One (koło Łodzi) ul. Ozorkowska 44. Uczestnictwo Państwa będzie dla Was jedną z niewielu takich okazji, gdzie będziecie mogli zaprezentować ofertę Waszej firmy lub uczestniczyć w porywającej konferencji. Zachęcamy Was do uczestnictwa w całym programie, szczególnie w atrakcjach spotkania. Podczas, których bardziej emocjonalnie dotrzecie do przybyłych naszych partnerów
 
Kontrole celników naszych transportów paliwa !

Tak więc uczestnictwo Państwa będzie dla Was jedną z niewielu takich okazji nawiązania nowych kontaktów a co najważniejsze, dowiecie się jak rozwijamy handel w ramach grup zakupowych. Dowiecie się o dokumentacji SENT, o POZWIE w sprawie podwójnej opłaty za OPC pobieranej przez URE i co z tym można jeszcze zrobić.  Powiemy też o naszym  wystąpieniu związanym z  problemem prężności par na benzynie – co z karami. Omówimy SENT zbiorczy. I chyba o nie mniej ważnym zagadnieniu ochrony środowiska na stacji paliw ze szczególnym nastawieniem na sporządzanie corocznych sprawozdań do urzędu. Będziecie też mogli być świadkami interesujących pokazów, prezentacji, biorąc czynny udział w różnych degustacjach. Wszystkiego będzie można popróbować, dotknąć, zasięgnąć opinii .
PROPOZYCJA KONCERNU Z LIBII DLA DELFINA ???  !!!
****************************************************************************************************************
 
Galeria zdjęć
****************************************************************************************************************
 
Projekt nowelizacji SENT
 
Mamy projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, uzupełniający system SENT o drugi komponent GPS, czyli dane geolokalizacyjne. Rada Ministrów go przyjęła i teraz trafi do Sejmu. RM uważa, że  dane z rejestru dodatkowo powinny być uzupełniane o wskazania GPS. Pozwoli to niby stworzyć rzeczywisty obraz przemieszczania towarów. Dane zawarte w rejestrze będą porównywane z danymi uzyskiwanymi z lokalizatora czyli trasa przewozu ze zgłoszeniem. 
Przewoźnik będzie zobowiązany do wyposażenia środka transportu w lokalizator, zaś obowiązkiem kierującego będzie włączenie lokalizatora w momencie rozpoczęcia przewozu i wyłączenie w chwili zakończenia przewozu w ostatnim miejscu rozładunku. 

RM przewidziała też kary pieniężne za brak wyposażenia środka w lokalizator - 10 tys. zł dla przewoźnika i od 5 do 7,5 tys. zł dla kierującego. 
****************************************************************************************************************
 
Jeszcze jedno kontrolowanie
 
W czwartek sejm uchwalił nowelizację ustawy o dozorze technicznym. Zgodnie z jej zapisami, sprawność urządzeń służących do odzyskiwania oparów na stacjach  paliw będzie kontrolowana przez Urząd Dozoru Technicznego. Co smutniejsze, proponuje się przy tym opłatę w wysokości  100 zł za wykonanie pomiaru odzyskiwania oparów na jednym wężu dystrybutora.
Przypomnijmy, że stacje paliw muszą być wyposażone w urządzenia o co najmniej 85 % sprawności odzyskiwania oparów.
****************************************************************************************************************
 
Ważna informacja
 
Przy zgloszeniach na PUESC/eKLIENT mamy trzy rodzaje zgłoszeń SENT: zbiorczy, precyzyjny i na siebie.
 
****************************************************************************************************************
 
 
Nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne dot. paliw
 
ciekłych do realizacji od lipca i sierpnia
 

 
W kwietniu i w maju br. minister energii wydał trzy rozporządzenia regulujące rynek paliw ciekłych, przewidziane w ustawie Prawo energetyczne (wg art. 4ba ust. 6, art. 43d ust. 2 i art. 43e ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne):
 
Rozporządzenie z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (Dz. U. poz. 945).
 
Rozporządzenie z 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (Dz. U. poz. 1011).
 
Rozporządzenie z 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (Dz. U. poz. 1043).
 
Wejście w życie ww. rozporządzeń skutkuje powstaniem obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, zgodnie z przepisami przejściowymi art. 29 i art. 31 ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1165 z późn. zm.). Urząd zwraca uwagę przedsiębiorców na terminy wskazane w tych aktach wykonawczych - 7 i 14 lipca oraz 20 sierpnia br.
 
Pozdrawiam serdecznie,
Marek Pietrzak 605 850 055
 
****************************************************************************************************************
Wnioski z pakietu energetycznego i rozporządzenia które wystartowało.
 
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności wchodzi w życie 7 czerwca 2017 roku.
Art. 31 pakietu energetycznego mówi  „ Przedsiębiorstwa energetyczne, którym przed wejściem w życie ustawy udzielono koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–4, w zakresie, w jakim dotyczą paliw ciekłych, zgłaszają do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pierwszą informację o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych w oparciu  o informację, o której mowa w art. 43e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 43e ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1”
Termin jednego miesiąca na złożenie powyższej jako pierwszej informacji dotyczy także przedsiębiorstwa energetyczne, które uzyskały koncesje, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–4, w zakresie,  w jakim dotyczą paliw ciekłych, po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, a przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 43e ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.
Stąd, w terminie do 7 lipca 2017 roku wszystkie przedsiębiorstwa posiadające wszystkie rodzaje koncesji dotyczących paliw ciekłych powinny zgłosić do Prezesa URE informację o całej eksploatowanej lub wyłączonej z eksploatacji infrastruktury paliw ciekłych, według załączonego wzoru sprawozdania.
Każda kolejna nowa infrastruktura paliw ciekłych włączona do eksploatacji po dokonaniu tego pierwszego zgłoszenia całości infrastruktury lub wyłączona trwale z eksploatacji po tym terminie  powinna być zgłoszona przez koncesjonariusza oraz podmioty przywożące  do URE w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń pod rygorem kary finansowej w wysokości 10 tys. PLN za nie dokonanie zgłoszenia każdej z rodzajów infrastruktury paliw ciekłych.
 
Pozdrawiam serdecznie,
Marek Pietrzak 605 850 055
 
****************************************************************************************************************
Ważne !!!
30.05.2017 weszło rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych. 
 
****************************************************************************************************************
Konkurs na najlepszą stacjię paliw 2017
 
Ważnym dla nas wydarzeniem na PetroTrend 2017 był konkurs na najlepszą stację paliw. Po raz TRZECI !!! w  kategorii niezależna stacja paliw działająca w organizacji pierwsze miejsce zdobyła stacja paliw GOOD OIL w Czarnej Wodzie, związana ze Stowarzyszeniem Niezależnych Stacji Paliw. 
 
 
GOOD OIL
Zwycięzca Kategorii Stacja Benzynowa Działająca w Ramach Organizacji Właścicieli 2017
 
 
 
Szczerze, od serducha płynące nasze gratulacje. Możemy być z nich dumni, ale też możecie być dumni sami z siebie. Dziękujemy wszystkim niezależnym właścicielom stacji paliw, że radzą sobie, trwają i że możemy  z podniesioną głową reprezentować ich na takich konferencjach. 
PetroTrend 2017 już za nami.
 
Podczas paneli dyskusyjnych zetknęliśmy się z różnymi opiniami i podejściem do biznesu paliwowego. Oczywiście staraliśmy się brać udział we wszystkich wydarzeniach. Jednym z głównych dla nas był BUSINESS SPEED DATING. Tu pełniąc rolę kupca odbyliśmy 22 spotkań, nawiązując pierwsze kontakty z dostawcami różnych urządzeń, produktów, czy też usług. Reprezentowaliśmy Was, wskazując konieczność i wygodę handlu z nami, jako Grupą Zakupową DELFIN.
 
****************************************************************************************************************
Dzień dobry
Minął prawie miesiąc od dnia kiedy zaczął działać SENT. Robię małe sumowanie z naszymi uwagami i wątpliwościami.
Pismo kierowane jest do Ministerstw: Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Energetyki, Głównego Urzędu Celnego, URE, Krajowej Administracji Skarbowej. Pyknijcie jak sobie radzicie, co przysparza kłopotów, czego nie wiecie, co chcielibyście wiedzieć, Ważne czy mieliście już kontrolę, Jak przebiegła? Chcę aby został stworzony katalog zachowań
 
W następnym etapie będziemy kojarzyć tych którzy sobie radzą w praktyce z tymi co mają kłopoty.
 
Pozdrawiam serdecznie,
Marek Pietrzak 605 850 055
 
****************************************************************************************************************
 
****************************************************************************************************************
Nominacja do BEST QUALITY 2015

Uwieńczenie piętnastoletniej działalności SNOSP

   

Nasze Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw ma swe korzenie w Sopocie od 2000 roku. W tym roku, będzie już 15 lat jak działamy. Jesteśmy otwarci dla wszystkich właścicieli stacji paliw, ale nasze serducho jest szczególnie wrażliwe dla tych, których nie chce żaden koncern, sieć lokalna czy utytułowana grupa. Nie każdy chce przyjmować Brand i narzucać więzy,  z którymi nieraz jest wręcz nie po drodze. Wachlarz naszej pomocy i usług to nieograniczone możliwości trwania, na tak wymagającym rynku. Przebrandowienie stacji na „DELFINA” nie jest warunkiem przynależności do nas. Kto tylko ma wolę to zawsze ma na czym skorzystać, będąc nadal przy tym sobą. Takie działania to wysiłek organizacyjny. Sukcesem SNOSP jest to, że jest wciąż potrzebny. Tylko my możemy być rzeczywistym i szczerym głosem mówiącym o realnych zagrożeniach oraz szansach stacyjnika. Praktycznie, po piętnastu latach doczekaliśmy się niezależnej oceny naszych działań. Doceniono to, co robimy, komu służymy. Z wielką przyjemnością komunikujemy, że Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw „DELFIN” uzyskało nominację do tytułu BEST QUALITY 2015, w kategorii usługi dla biznesu. Kapituła stwierdziła, że nasze codzienne działanie i ciężka praca, ma niebagatelny wpływ na rozwój naszego kraju. Pomysłodawcą programu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości, główny organizator Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, na którym w tym roku będziemy też i MY. Program prowadzony jest wspólnie z Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazety Prawnej i Biznes PLUS w Gazecie Wyborczej. BEST QUALITY to program promujący, wizerunkowy, którego celem jest nagrodzenie instytucji lub firm działających na polskim rynku, które cechuje najwyższa jakość zarządzania i funkcjonowania. W tym koszyku znaleźliśmy się i MY. 
 
****************************************************************************************************************

Formularz kontaktowy

Agencja Solidarni w Biznesie
Biuro: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 147A/4
Siedziba: 81-843 ul. Armii Krajowej 48/3
tel/fax: (58) 341-40-29
e-mail: solidarniwbiznesie@wp.pl

Marek Pietrzak - tel.kom. 605-850-055
 
Copyright ©2016 Agencja Solidarni w Biznesie "DELFIN", All Rights Reserved.